Карта спеціальності

105 Прикладна фізика та наноматеріали

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • Шифр і галузь знань:  10 Природничі науки
 • Кваліфікація: 

  Бакалавр прикладної фізики та наноматеріалів. Технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  4 роки
 • Кількість кредитів:  240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  повна середня освіта
 • Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: 

  Для конкурсного відбору на основі ПЗСО в 2023 р. :

  1. За наявності результатів НМТ вступнику нараховуються бали з ваговими коефіцієнтами: Українська мова – 0,3; Математика – 0,5; Історія України – 0,2 / Іноземна мова - 0,3 / Біологія - 0,25 / Фізика - 0,5 / Хімія - 0,4. 
  2. За наявності трьох сертифікатів ЗНО нараховуються бали з ваговими коефіцієнтами: Українська мова – 0,3; математика – 0,4; історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія – 0,2. 

   Регіональний коефіцієнт дорівнює 1,00. Галузевий коефіцієнт дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2.
   Для конкурсного відбору для навчання за контрактною формою використовуються тільки результати розгляду мотиваційних листів.

 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича фахова практика, Науково-дослідницька практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, успішно складений Атестаційний іспит з прикладної фізики та наноматеріалів
 • Працевлаштування: 

  Випускники спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» зможуть обіймати посади інженерів, розробників, програмістів, керівників проектів, наукових співробітників, працювати за напрямами: експлуатація та обслуговування автоматизованих виробничих комплексів, складних комп’ютеризованих науково-дослідних комплексів; розробка програмного та апаратного забезпечення; дослідження і розробка технологій матеріалів, компонентів електронної промисловості та інше. Працювати програмістами в різних установах, зокрема у банківській сфері, податкових інспекціях; фахівцями з розробки та впровадження нових технологічних процесів на виробництві; науково-технічними експертами на підприємствах; викладачами у навчальних закладах різного рівня акредитації. Матимуть змогу продовжити навчання в магістратурі й аспірантурі в Україні та за кордоном.

 • Гарант освітньої програми: 

  д.ф.-м.н. Ляшенко Юрій Олексійович

 • Кафедра: 

  Кафедра фізики

 • Посилання:  Інформація для вступників