105 Прикладна фізика та наноматеріали

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Освітній ступінь: Бакалавр

Код і найменування спеціальності: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Шифр і галузь знань: 10 Природничі науки

Кваліфікація: Бакалавр прикладної фізики та наноматеріалів. Технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки

Форма навчання: денна

Тривалість навчання: 4 роки

Кількість кредитів: 240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників: повна середня освіта, за результатами НМТ

Практика/Стажування: Виробнича науково-дослідна практика; Виробнича фахова практика.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації: виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, успішно складений Атестаційний іспит з прикладної фізики та наноматеріалів

Гарант освітньої програми: д.ф.-м.н. Ляшенко Юрій Олексійович

 

Детальна інформація про Освітньо-професійну програму спеціальності на вебсайті кафедри фізики (посилання https://phys.cdu.edu.ua/kadedra-speczialnosti/105-prikladna-fizika-ta-nanomateriali/)

Співпраця зі стейкхолдерами (посилання https://phys.cdu.edu.ua/spivrobitnicztvo/spivpraczya-z-robotodavczyami/)