Наукові школи

Наукова діяльність інституту інформаційних та освітніх технологій пов’язана з функціонуванням ряду наукових шкіл,  спектр наукової роботи, яких охоплює дослідження у галузі фізики наноматеріалів, дифузії та дифузійно-контрольованих процесів, фазових перетворень у металах і сплавах, автоматизації систем різної прикладної спрямованості, методики навчання фізики й математики у середній та вищій школі та ін.

Протягом останніх років викладачами ННІ інформаційних та освітніх технологій здійснються наступні наукові дослідження та розробки, що фінансуються за рахунок держівного бюджету:

1. "Вплив дефектної структури на пороутворення, течію решітки та на конкуренцію фаз при взаємній дифузії" (Керівник: проф. Гусак А.М.).

2. "Теоретичне та методичне забезпечення якісної математичної освіти загальноосвітніх і вищих навчальних закладів в умовах євроінтеграції" (Керівник: доц. Сердюк З.О.).

3. "Якісний аналіз диференціальних рівнянь в абстрактних просторах із застосуванням в моделюванні фізичних процесів" (Керівник: проф. Запорожець Т.В.).

4. "Синтез наноструктурованих сплавів за осцилюючих напружень та їх застосування в новій технології з'єднання мікроелектронних компонентів" (Керівник: д.ф.-м.н. Ляшенко Ю.О.).

5. "Модернізація освітніх програм на засадах проблемно/проектно орієнтованого навчання дисциплін математичної, природничо-наукової та професійної підготовки (Керівник: доц. Луценко Г.В.). 

Також, кафедрами інституту запланована науково-дослідна робота за наступними напрямами:

Кафедра фізики

  • Дифузія та фазові перетворення в металах і сплавах.
  • Шляхи удосконалення вивчення фізики в загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах.
  • Вплив дефектної структури на пороутворення, течію решітки та на конкуренцію фаз при взаємній дифузії. 

Кафедра математики та МНМ

  • Теоретичне та методичне забезпечення якісної математичної освіти загальноосвітніх і вищих навчальних закладів в умовах євроінтеграції.
  • Проблеми математичної підготовки учнівської молоді у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.
  • Умови стійкості та нестійкості механічних систем. 

Кафедра АКІТ

  • Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні освітнім процесом.
  • Розробка та застосування мікроконтролерів у науково-прикладних та промислових задачах.

Кафедра прикладної математики та інформатики

  • Паралельні алгоритми чисельного моделювання процесів дифузії та фазоутворення у твердому тілі.
  • Розробка та реалізація ефективних чисельних методів моделювання процесів тепло- та масопереносу.

В інституті працює Наукова школа професора Н. А. Тарасенкової, яка склалась наприкінці 90-х років і відома науковій громадськості України, країн Балтії, Болгарії, Вірменії. На базі наукової школи започатковано проведення Всеукраїнської, а згодом Міжнародної, науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти».Діє науково-дослідна лабораторія математичної освіти, основні напрями досліджень якої зосереджуються на актуальних проблемах математичної освіти  в загальноосвітній та вищій школах, застосуванні ІКТ у навчанні математики.

Під керівництвом Тарасенкової Н. А. захищено 1 докторську дисертацію та 10 кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика). Школа здійснює дослідження актуальних проблем математичної освіти. За результатами досліджень опубліковано ряд наукових праць у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях. Серед них 2 монографії, понад 40 навчальних посібників для загальноосвітньої та вищої школи, понад 10 шкільних підручників з геометрії, деякі з них перекладені російською, угорською, молдовською, кримськотатарською та іншими мовами. Так, у 2017 році представниками наукової школи було отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори "Підручник "Алгебра" для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів" (автори: Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Коломієць О.М., Сердюк З.О.) та  "Підручник "Геометрія" для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів" (автори: Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.). 

Інститут має багаторічні міжнародні зв’язки у науковій сфері. Свідченням цього є наукові конференції з проблем дифузії та фазових перетворень, що регулярно проводяться Науковою школою професора Гусака А.М. Такі конференції були організовані у 1993, 1995 роках (для країн СНД), у 1998, 2001, 2004, 2007 роках (10-13 країн, 3 частини світу). Остання конференція проводилася в 2012 році.

Представники цієї наукової школи неодноразово відвідували закордонні наукові центри за запрошеннями західних колег (Франція (Гренобль, Париж, Марсель, Оссуа), Нідерланди (Ейндховен), Німеччина (Мюнстер, Галле, Геттінген, Берлін), США (Пітсбург, Лос-Анжелес), Угорщина, Польща (Закопане, Краків), Чехія (Брно)).

ННІ інформаційних та освітніх технологій проводить активну роботу із залучення студентської молоді до наукових досліджень. Щороку студенти нашого інститут стають стипендіатами програми "Завтра.ua", переможцями олімпіад різних рівнів.