Кафедра фізики

Кафедра фізики

Кафедра фізики забезпечує викладання теоретичних курсів, проведення практичних та лабораторних занять для підготовки спеціалістів з фізики, математики, комп’ютерно-інтегрованих технологій та ін.

На кафедрі створено 11 навчальних лабораторій, 2 відділення навчальних майстерень кафедри, які забезпечують проведення занять із відповідних дисциплін та наукову роботу. Лабораторії обладнані сучасними приладами та комп’ютерною технікою.

Наукова робота колективу кафедри фізики здійснюється за двома основними напрямками:

  • - "Дифузія, фазові перетворення і твердофазні реакції в сплавах і, зокрема, в наноматеріалах";
  • - "Шляхи удосконалення вивчення фізики в загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах".

Результати наукових досліджень регулярно піблікуються у визнаних зарубіжних та вітчизняних академічних наукових виданнях.