Карта спеціальності

014 Середня освіта (Інформатика)

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  014 Середня освіта (014.09 Інформатика)
 • Освітня програма: 

  Інформатика

 • Шифр і галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка
 • Кваліфікація: 

  Бакалавр освіти (з предметної спеціалізації «Інформатика»). Учитель інформатики. Фахівець з інформаційних технологій

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  4 роки, 3 роки за скороченим терміном навчання, 2 роки за скороченим терміном навчання
 • Кількість кредитів:  240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 180 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 3 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 120 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 2 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  повна середня освіта, споріднена спеціальність коледжу (за скороченим терміном навчання на 2 роки), здобутий ОС Молодший бакалавр, Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст, Молодший спеціаліст, навчання на ОС Бакалавр за іншою спеціальністю (за скороченим терміном навчання на 3 роки)
 • Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: 

  Для конкурсного відбору на основі ПЗСО в 2023 р. :

  1. За наявності результатів НМТ вступнику нараховуються бали з ваговими коефіцієнтами: Українська мова – 0,3; Математика – 0,5; Історія України – 0,2 / Іноземна мова - 0,3 / Біологія - 0,3 / Фізика - 0,5 / Хімія - 0,3. 
  2. За наявності трьох сертифікатів ЗНО нараховуються бали з ваговими коефіцієнтами: Українська мова – 0,28; математика – 0,34; історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія – 0,28.
  3. Регіональний коефіцієнт дорівнює 1,00. Галузевий коефіцієнт дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2.
  4. Для конкурсного відбору для навчання за контрактною формою використовуються тільки результати розгляду мотиваційних листів. 

   

 • Споріднені спеціальності коледжів для вступу за скороченим терміном навчання на 2 роки: 

   

  5.01010201 Початкова освіта

  013 Початкова освіта

  5.01010301 Технологічна освіта

  014.10 Середня освіта (Трудове навчання і технології)

  5.05010102 Обслуговування систем баз даних і знань

  122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

  5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем

  123 Комп’ютерна інженерія

  5.05010301 Розробка програмного забезпечення

  121 Інженерія програмного забезпечення

 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича педагогічна практика, Навчальна практика, Науково-дослідницька практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, виконана освітня програма обсягом 120 кредитів (за скороченим терміном навчання на 2 роки), виконана освітня програма обсягом 180 кредитів (за скороченим терміном навчання на 3 роки), успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен)
 • Працевлаштування: 

  Загальноосвітні навчальні заклади

  Навчальні заклади професійно-технічної освіти

  IT-підприємства

 • Гарант освітньої програми: 

  д. пед. н. Луценко Галина Василівна

 • Кафедра: 

  Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

 • Посилання:  Інформація для вступників