Personal Warehouse

Жидков Олег Едуардович

 • Кафедра:  прикладної математики та інформатики
 • Посада:  старший викладач
 • Телефон:  (0472) 36-13-55
 • Наукові інтереси:  інформаційні технології в освіті
 • Дисципліни: 

  Напрям підготовки «Прикладна математика»

  - «бакалавр»

  • Програмне забезпечення обчислювальних систем (1 курс)

  - «спеціаліст»

  • Охорона праці в галузі- «магістр»

  • Охорона праці в галузі

  • Нові педагогічні технології навчання

  Напрям підготовки «Математика»

  - «бакалавр»

  • Інформатика та програмування (1, 2 курс)

  • Новітні інформаційні технології в освітньому процесі (4 курс)

  - «спеціаліст»

  • Інформаційні технології та комп’ютерні мережі

  • Шкільний курс інформатики і методики його навчання

  Напрям підготовки «Філологія»

  - «бакалавр»

  • Новітні інформаційні технології в освітньому процесі (4 курс)

  Напрям підготовки «Образотворче мистецтво»

  - «бакалавр»

  • Новітні інформаційні технології в освітньому процесі (4 курс)

 • Публікації: 

  1. Жидков О.Е. Організація навчального процесу в умовах двозмінної роботи факультету // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. – 2008, Випуск 127. – С. 55-59


  2. В.В. Атамась, Жидков О.Е. Впровадження елементів програми ”Intel – навчання для майбутнього” при викладанні на математ. факультеті ЧНУ // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції ПМО – 2007, С.102