Personal Warehouse

Богатирьов Олександр Олегович

 • Кафедра:  прикладної математики та інформатики
 • Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
 • Учене звання:  доцент
 • Посада:  доцент
 • Електронна пошта:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Телефон:  36-13-55
 • Адреса:  бульв. Шевченка, 79, к.307
 • Галузь наукової роботи:  комп’ютерне моделювання процесів дифузії та фазоутворення в твердому тілі, паралельні обчислення
 • Участь у конференціях: 

  1. Міжнародної конференції «Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем», м. Київ, 25-27 травня 2011 р.


  2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Обробка сигналів і негаусівських процесів», м. Черкаси, 24-27 травня 2011 р.


  3. XI Международная научно-практическая конференция «Моделирование. Теория, методы и средства», г. Новочеркасск, 31 марта 2011 г.


  4. Міжнародна наукова конференція «Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури» (PSODS – 2010), м. Чернівці, 17-21 жовтня 2010 р.


  5. Научно-техническая конференция с международным участием «Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях» (КМНТ - 2010), г. Харьков, 18-21 мая 2010 г.


  6. Міжнародна наукова конференція «Моделювання 2010» («Simulation 2010»), м. Київ, 12-14 травня 2010 р.


  7. VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, наці і техніці» (ІТОНТ - 2010), м. Черкаси, 4-6 травня 2010 р.


  8. Друга міжнародна науково-технічної конференція «Інформаційні і моделюючі технології» (ІМТ - 2009), м. Черкаси, 21-24 травня 2009 р.


  9. Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичної освіти» (ПМО - 2009), м. Черкаси, 7-8 квітня 2009 р.


  10. Міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем», м. Київ, м. Чернігів, 22-26 вересня 2008

 • Публікації: 

  1. А.О. Богатырев, Н.А. Красношлык. Моделирование многофазной диффузии в бинарной металлической системе // Вісник Черкаського університету. Серія «Фізико-математичні науки» – 2010. – Т. 185. – С. 80-91.


  2. Красношлик Н.О., Богатирьов О.О. Чисельне моделювання взаємної дифузії з рухомою міжфазною границею // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика» – 2010. – Т. 173. – С. 48–57.


  3. Безпальчук В.М., Королюк С.С., Богатирьов О.О. Моделювання процесу дифузії сферичних включень у твердому тілі з використанням технологій паралельного програмування // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика» – 2010. – Т. 172. – С. 5–19.


  4. Богатирьов О.О., Красношлик Н.О. Алгоритмічні та кеш-орієнтовані способи підвищення ефективності матричних обчислень // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – № 1. – С. 27-35.


  5. Gusak A.M., Bogatyrev A.O., Kovalchuk A.O., Kornienko S.V., Lucenko Gr.V., Lyashenko Yu.A., Shirinyan A.S. and Zaporoghets T.V. Nucleation and Growth in Nanosystems: Some New Concepts // Успехи физики металлов (НАНУ). – 2004. – 5, № 4. – С. 433–502.


  6. Триус Ю.В., Богатирьов О.О., Гришко Л.В. Особливості створення методичної системи навчання основам програмування для підготовки майбутніх інженерів програмістів // Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. – 2002. – Т. 35. – С. 133–141.


  7. Gusak A.M., Hodaj F., Bogatyrev A.O. Kinetic of nucleation in the concentration gradient // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2001. – Vol. 13, № 12. – P. 2767–2787.


  8. Gusak A.M., Bogatyrev A.O., Kovalchuk A.O. Initial stage of reactive diffusion: nucleation and Avrami kinetics.Defect and Diffusion Forum. – 2001. Vols. 194–199. – P. 1625–1630.


  9. Bogatyrev A.O., Hodaj F., Gusak A.M. Kinetics of nucleation in the concentration gradient – competition of phases and nucleation modes (review) // Proceedings of international conference DIFTRANS’2001 (Diffusion and diffusional phase transformations in alloys – 2001) – Bulletin of Cherkasy State University. Physics. – 2001–2002. – Vols. 37–38. – P. 89–122.


  10. Gusak A.M., Bogatyrev A.O. The influence of stresses on intermediate phase’s nucleation under reactive diffusion // Met. Phys. Adv Tech. – 2000. – Vol. 18. – P. 897–901.


  11. Gusak A.M., Bogatyrev A.O. and Lucenko G.V. Initial stage of reactive diffusion – theory and simulation. Solid State Phenomena. – 2000. – Vol. 72. – P. 191–196.


  12. Gusak A.M. and Bogatyrev A.O. Thermodynamic and kinetic constraints on the nucleation of intermediate phases during reactive diffusion // Proceedings of Third Workshop “Nucleation: Theory and Applications”, ed. by J. W. P. Schmelzer, G. Roepke, V. P. Priezzhev, JINR Publishing House, Dubna. – 1999. – P. 310-318.


  13. Богатырёв А.О., Гусак А.М. Модели зародышеобразования на начальной стадии реакционной диффузии // Вісник Черкаського університету. – 1998. – Т. 5. – С. 34–44.


  14. Богатырёв А.О., Гусак А.М. Влияние напряжений на зародышеобразование промежуточной фазы при реакционной диффузии // Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ). – 1998. – Т. 20, № 8. – С. 42–44.


  15. Богатирьов О.О. Термодинамiка та зародкоутворення промiжних фаз на мiжфазнiй границi // Вісник Черкаського університету. – 1997. – Т. 1. – С. 72–79.


  16. Gusak A.M., Kovalchuk A.A. and Bogatyrev A.O. Monte-Carlo Simulation of Nucleation and Competition of Intermediate Phases at the Initial Stage of Reactive Diffusion. Defect and Diffusion Forum. – 1997. – Vols. 143–147. – P. 661–666.


  17. Bogatyryev A.O., Gusak A.M. and Lyashenko Yu.A. Thermodynamics and Kinetics of Nucleation in the Process of Reactive Diffusion. Defect and Diffusion Forum. – 1997. – Vols. 143–147. – P. 667–670.


  18. Gusak A.M.,Lyashenko Yu.A. and Bogatyryev A.O. Reactive Diffusion and Stresses. Defect and Diffusion Forum. – 1996. – Vols. 129–130. – P. 95–126.


  19. Гусак А.М., Богатырёв А.О. Начальные стадии реакционной диффузии: несколько новых результатов. // Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ). – 1994. – Т. 16, № 9. – С. 28–38.


  20. Gusak A.M., Lyashenko Yu.A. and Bogatyrev A.O. Nucleation at the interphase interface in the process of reactive diffusion // Proceedings of an International Conference on Solid-Solid Phase Trasformations (PTM 1994), ed. By W.C.Johnson, J.M.Howe, D.E.Laughlin and W.A.Soffa. – P. 1171–1176.


  21. Гусак А.М., Богатырёв А.О. Особенности эффекта Киркендалла в сплавах с малыми зернами // Порошковая металлургия (АН УССР). – 1989. – № 1. – С. 10–13.


  Оглядові статті:


  1. Gusak A.M., Bogatyrev A.O., Kovalchuk A.O., Kornienko S.V., Lucenko Gr.V., Lyashenko Yu.A., Shirinyan A.S. and Zaporoghets T.V. Nucleation and Growth in Nanosystems: Some New Concepts // Успехи физики металлов (НАНУ). – 2004. – 5, № 4. – С. 433–502.


  2. Bogatyrev A.O., Hodaj F., Gusak A.M. Kinetics of nucleation in the concentration gradient – competition of phases and nucleation modes (review) // Proceedings of international conference DIFTRANS’2001 (Diffusion and diffusional phase transformations in alloys – 2001) – Bulletin of Cherkasy State University. Physics. – 2001–2002. – Vols. 37–38. – P. 89–122.


  Посібники, монографії:


  1. Гусак А.М., Богатирьов А.О., Запорожец Т.В. и др. Модели твердофазных реакций / Монография под ред. А.М. Гусака. – Черкассы: Черкасский национальный университет, 2004. – 314 с.


  2. Gusak A.M., Bogatyrev A.O. Thermodynamic and Kinetic Constraints o the Nucleation of Intermediate Phases During Reactive Diffusion // in the book “Nucleation Theory and Applications” (ed. J.W.P. Schmelzer, G. Ropke, V.B. Priezzhev), JINR, Dubna. – 1999. – P. 310-319.


  3. Бушин И.Н., Богатырёв А.О., Триус Ю.В. Введение в системное программирование. Навчальний посібник. Черкаси: Вид. НДIТЕХIМ, 1995. – 210 c.

Науковий керівник робіт
магістрантів:

 • Лещенко Іван Юрійович (2009). Тема роботи «МК-модель процесу коалесценції  в твердому тілі».
 • Хижняк Іван Миколайович (2009). Тема роботи «Стохастична модель ефекту Кіркендалла».
 • Кулєшов Дмитро Олександрович (2010). Тема роботи «Чисельне моделювання двофазної задачі з рухомою границею методом кінцевих елементів».
 • Безпальчук Володимир Миколайович (2011). Тема роботи «Використання технологій CUDA і OpenMP для розв’язання задачі Стефана методом скінченних елементів».
 • Королюк Ірина Сергіївна (2011). Тема роботи «Інтерогативна машина для моделювання взаємодії з базами даних та знань».
 • Анохіна Надія Валеріївна. Тема роботи «Використання API Google map при розробці інформаційної системи міста Черкас».
 • Марченко Станіслав Віталійович. Тема роботи «Порівняння чисельних методів для одновимірної задачі з рухомою границею».

аспірантів:

 • Красношлик Наталія Олександрівна. Тема роботи «Чисельне моделювання руху міжфазних границь і течії матеріалу при взаємній дифузії». (Спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи)