Персональний склад

Подолян Оксана Миколаївна

 • Кафедра:  автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
 • Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
 • Посада:  старший викладач
 • Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Телефон:  37-12-20
 • Адреса:  Бульв. Шевченка, 79, к. 280
 • Галузь наукової роботи:  автоматизація інформаційних процесів
 • Наукові інтереси:  розробка і впровадження комп’ютерно-орієнтованих систем навчання, комп’ютерне моделювання фізичних та технічних процесів.
 • Наукова біографія:  2007-2011 рр. – навчання в аспірантурі Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького за напрямком "Фізика твердого тіла", 2013 р. - захист кандидатської дисертації.
 • Публікації: 

  Книги

  1. Інформаційно-аналітична система управління університетом «Навчально-методичне забезпечення дисциплін»: методичні рекомендації до використання для викладачів університету / Укл. В.Г. Гриценко, Л.І. Гладка, Л.М. Ожиндович, О.М. Подолян. – Черкаси, ЧНУ ім. Б. Хмельницького , 2014. – 25с.


  2. Інформаційно-аналітична система управління університетом «Навчальне навантаження»: методичні вказівки до використання / Укл. В.Г. Гриценко, Л.М. Ожиндович, О.М. Подолян, М.М. Поліщук. – Черкаси, ЧНУ ім. Б. Хмельницького , 2014. – 40с.


  Статті

  1. О.М. Подолян, А.М. Гусак. Обернений ефект Кіркендала в моделі дифузійної повзучості // Вісник Черкаського національного університету. 2008


  2. А.М. Гусак, О.М. Подолян. „Модель початкової стадії росту проміжної фази з сильною концентраційною залежністю коефіцієнта дифузії” // Металлофизика и новейшие технологии (ІМФ НАНУ) - 2010 –т.32, №5 – с.1001-1009.


  3. О. М. Подолян, Т. В. Запорожець, Формування і стягування порожнин у нанодротинках, Український фізичний журнал. 2011. Т. 56, №9. – с.933-943.


  4. Гриценко В.Г., Подолян О.М. Теоретичні основи проектування і створення інформаційно-аналітичних систем управління навчальним закладом // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2014. – Вип. 40. – С. 166-173


  5. O.M. Podolyan, T.V. Zaporozhets, A.M. Gusak. Growth kinetics of nanoshells of the intermediate phase with allowance for finite reaction rates at interphase boundaries // The physics of metals and metallography. – 2014. – Vol. 115. – No.3. – PP. 268-276.


  6. Запорожец Т.В., Подолян О.Н., Гусак А.М. Кинетика роста нанооболочек промежуточной фазы с учетом конечных скоростей реакций на межфазных границах // Физика металлов и металловедение. – Т. 115. - №3. – С.285-294


  7. Гриценко В.Г., Подолян О.М. Використання системи управління версіями GIT для організації командної роботи над ІТ проектом // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Т.39. - №1. – С.250-263


  Патенти

  1. Подолян О.М., Дем’яненко В.В., Дідук В.А. Пристрій плавного ввімкнення-вимкнення електрона вантаження // Патент України № 91219 МПК (2014.01) H02M 1/00, H02P 5/00 по заявці u201400744 від 27.01.2014, опубл. 25.06.2014, Бюл. №12.


  2. Пат. № 91219 МПК (2014.01) H02M 1/00, H02P 5/00. Пристрій плавного ввімкнення-вимкнення електронавантаження / Дідук В. А., Дем’яненко В. В., Подолян О. М. – № u201400744; заявл. 27.01.2014; опубл. 25.06.2014, Бюл. №12


  Тези й матеріали доповідей

  1. Моргунова А.А., Подолян О.М. Методи, види та засоби контролю в освіті // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 16-20 березня 2015 року. – С. 253-254.


  2. Біляєва А.П., Подолян О.М. Удосконалення процесу оцінювання знань студентів педагогічних спеціальностей засобами тестового контролю // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 16-20 березня 2015 року. – С. 255-257.


  3. Соська Л.А., Подолян О.М. Аналіз тестових завдань на основі статистичної обробки результатів тестування // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 16-20 березня 2015 року. – С. 258-260.


  4. Дідук В.А., Подолян О.М., Бодненко Т.В. Автоматизація контролю параметрів пуску/зупинки електронавантаження // Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, 17-21 березня 2014 року. – С. 35-36.


  5. Подолян О.М., Гриценко В.Г. Автоматизована інформаційно-аналітична система оформлення бібліографічного опису документів «Бібліограф» // Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, 17-21 березня 2014 року. – С. 148-149.