Богатирьов Олександр Олегович Featured

Науковий керівник робіт
магістрантів:

  • Лещенко Іван Юрійович (2009). Тема роботи «МК-модель процесу коалесценції  в твердому тілі».
  • Хижняк Іван Миколайович (2009). Тема роботи «Стохастична модель ефекту Кіркендалла».
  • Кулєшов Дмитро Олександрович (2010). Тема роботи «Чисельне моделювання двофазної задачі з рухомою границею методом кінцевих елементів».
  • Безпальчук Володимир Миколайович (2011). Тема роботи «Використання технологій CUDA і OpenMP для розв’язання задачі Стефана методом скінченних елементів».
  • Королюк Ірина Сергіївна (2011). Тема роботи «Інтерогативна машина для моделювання взаємодії з базами даних та знань».
  • Анохіна Надія Валеріївна. Тема роботи «Використання API Google map при розробці інформаційної системи міста Черкас».
  • Марченко Станіслав Віталійович. Тема роботи «Порівняння чисельних методів для одновимірної задачі з рухомою границею».

аспірантів:

  • Красношлик Наталія Олександрівна. Тема роботи «Чисельне моделювання руху міжфазних границь і течії матеріалу при взаємній дифузії». (Спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи)

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed