Personal Warehouse

Босовський Микола Васильович

 • Кафедра:  математики та методики навчання математики
 • Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук
 • Учене звання:  доцент
 • Посада:  доцент
 • Телефон:  36-03-21
 • Адреса:  бульв. Шевченка, 79 ауд. 266
 • Галузь наукової роботи:  Теорія та методика навчання математики
 • Наукові інтереси:  Розробка навчально-методичного забезпечення дисциплін фундаментальної і професійної підготовки студентів спеціальності «Математика», «Автоматизовано комп’ютерні системи та виробництва», «Прикладна математика».
 • Наукова біографія:  з 1982 р – на постійній основі в ЧНУ; з 2010 р. – кандидат педагогічних наук; 2011 р. – отримано вчене звання доцента.
 • Дисципліни:  1. «Рівняння математичної фізики» (162 год., з них лекційних − 34 год.) для студентів ІV курсу денної форми навчання спеціальності «Математика», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД). 2. «Рівняння математичної фізики» (108 год., з них лекційних − 36 год.) для студентів ІІІ курсу денної форми навчання спеціальності «Прикладна математика», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД). 3. «Вища математика» (594 год., з них лекційних – 144 год.) для студентів І та ІІ курсів денної форми навчання спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД).
 • Публікації: 

  1. Босовський М. В. Вивчення розбіжних послідовностей у курсі математичного аналізу /Босовський М. В.,Бочко О. П.,Третяк М. В./ Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. – ІІ (14), Issue: 27. – Budapest, 2014. – С. 30–32.


  2. Босовський М. В. Функція,послідовність та їх границя: Навч.-метод. посібник / М. В. Босовський, О. Г. Демченко / Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 48 с.


  3. Босовський М. В. Рівняння математичної фізики з елементами спеціальних функцій: Навч.-метод. посібник / М. В. Босовський, О. Г. Демченко / Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 164 с.


  4. Босовський М. В. Елементи операційного числення: Навч.-метод. посібник / М. В. Босовський, О. Г. Демченко / Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 32 с.


  5. Босовський М. В. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли: Навч.-метод. посібник / М. В. Босовський, О. Г. Демченко / Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 88 с.