Дідук Віталій Андрійович

 • Кафедра:  автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
 • Науковий ступінь:  кандидат технічних наук
 • Учене звання:  доцент
 • Посада:  завідувач кафедри
 • Електронна пошта:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Телефон:  097 64 76 912
 • Адреса:  Бульв. Шевченка, 79, к. 280
 • Галузь наукової роботи:  • Синтез реконфігурованих інформаційно-вимірювальних компонент в гетерогенних комп'ютерних системах; • Розробка мікропроцесорної техніки • Розробка навчальних ігрових платформ
 • Наукові інтереси:  • Розробка автоматизованих систем контролю та управління за технологічними та кліматичними параметрами • Основи загальної фізики; • Електроніка, мікропроцесорна техніка; • Основи робототехніки; • Розробка програмного забезпечення для мікропроцесорних систем; • Розробка електронних пристроїв; • Експлуатація промислових контролерів; • Розробка ІоТ систем; • Розробка розвиваючих та навчальних апаратно-програмних комплексів та відповідних методичних супровідних матеріалів для дітей шкільного віку та студентів вищих навчальних закладів.


 • Наукові товариства: • IEEE Membership

  • IEEE Robotics and Automation Society Membership

  • IEEE Nanotechnology Council

  • IEEE Sensors Council

  • IEEE Systems Council

  • IEEE Computer Society Technical Committee on Business Informatics and Systems,

  • IEEE Computer Society Technical Committee on Cloud Computing,

  • IEEE Computer Society Technical Committee on Data Engineering,

  • IEEE SIGHT

  • IEEE Computer Society Technical Committee on Intelligent Informatics,

 • Наукова біографія:  2008-2011 рр. навчання в аспірантурі Черкаського державного технологічного університету за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.


  2015 участь у Training seminar-simulation for an innovative city future «Our Municipality», financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany


  2016 стажування в Міністерстві освіти і науки України. Участь у циклі навчальних семінарів для фахівців підрозділів вищих навчальних закладів України з питань інтелектуальної власності за темами: 1. Менеджмент інтелектуальної власності ВНЗ; 2. Практика управління інтелектуальною власністю у ВНЗ; 3. Трансфер технологій та об’єктів інтелектуальної власності у ВНЗ. Сертифікат №26


  2018 стажування на приватному підприємстві «Техпром» за напрямком «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за тематикою: «Електронні прилади та системи контролю параметрів технологічних процесів виробництва хліба та інших виробів з борошна». Сертифікат № 201806251


  2019 закордонне стажування в США, штат Канзас за програмою „Відкритий Світ” за темою „STEM Education and Alternative Learning” Сертифікат: б/н.


  2019 участь у тренінзі від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг” 06.10.2019р. Сертифікат б/н


  2020 закордонне стажування за напрямом «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the Educational Practice (Automation and computer-integrated technologies)» (обсяг професійної підготовки – 180 годин) в WSL - wyższa szkoła lingwistyczna, Czestochowa, Poland та отримав Certificate of completion / intership , registration number KRK 20/20109, date 01.02.2020.


  2020 участь у тренінзі від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «Акредитація освітніх програм за новою моделлю: сутність, перші уроки, шляхи вдосконалення 16 – 17 січня 2020р. Сертифікат №042


  2021 навчання на курсі Front-end (Js&Environment, advanced HTML, Angular, Node.js, Software Engeniering, Soft skills) від компанії SPD UNIVERSITY, 125 годин. Жовтень 2020 – березень 2021. Сертифікат № SPDU120421FE06


  2021 Julius-Maximilians-Universität Würzburg «Stability and Robustness of Nonlinear Dynamical Systems», Würzburg, Germany, 27 May – 3 June, 2021 (3 ECTS)


  2021 навчання в центрі підвищення кваліфікації Гармонія за курсом «Забезпечення якості психолого-педагогічного супроводу освітніх і управлінських процесів у контексті Концепції Нової української школи» 30 годин. 09.12.2021 – 29.12.2021. Сертифікат №20210405


  2021 навчання в центрі підвищення кваліфікації Гармонія за курсом «Основи інклюзивної компетентності сучасного педагога» 30 годин. 09.12.2021 – 29.12.2021. Сертифікат №20210436


 • Публікації: 

  1. Мусиенко М. П. Использование беспроводных технологий в ЖКХ / М. П. Мусиенко, В. А. Дидук, В. И. Томенко, С. В. Куценко // ІІІ международная научно-практическая конференция “Наука и образование без границ – 2007”. – Т. 17. – София, Болгария, 2007. – С. 47–49.


  2. Мусиенко М. П. Топологическая модель построения беспроводной сети / М. П. Мусиенко, В. А. Дидук, В. И. Томенко // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Nowoczesnych naukowych osiagniec – 2008”. – Tom 13. – Nowoczesne informacyjne technologie: Пшемисль, Польща, 2008. – С. 75 – 78.


  3. М.П.Мусієнко Застосування мікроконтролерів AVR в автономних малогабаритних енергонезалежних джерелах напруги / М.П.Мусієнко, В. А. Дідук // Труды межд. НПК «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании – 2008», Том. 6, Одеса. – 2008. – С. 50-51


  4. Дидук В. А. Анализ критериев использования и возможностей применения беспроводных технологий на промышленных объектах / В. А. Дидук, С. В. Куценко // VІII міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування 2009: стан і перспективи». – Київ: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 82.


  5. Дідук В. А. Система автоматичного моделювання та моніторингу в гетерогенних мережах бездротового збору данних / В. А. Дідук, С. В. Куценко // ІІІ International Conference “Computer science & engineering – 2009”. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2009. – C. 133–136.


  6. Musienko M. P. Building М2М networks on the ZigBee technology / M. P. Musienko, V. A. Diduk, S. V. Kutsenko // Вісник Черкаського державного технологічного університету: Спецвипуск. – 2009. – С. 147–149.


  7. Пат. 45979 Україна, МПК G 01 L 1/16, G 01 P 15/09. Спосіб вимірювання декількох фізичних величин за допомогою п’єзоелемента / Мусієнко М. П., Коваленко А. М., Куценко С. В., Дідук В.А. – № u200902029; заявл. 06.03.09; опубл. 10.12.09, Бюл. № 23.


  8. Мусієнко М. П. Моделювання архітектури гетерогенних мереж для відкритих місцевостей / М. П. Мусієнко, В. А. Дідук, П.П. Казмірчук // Нові технології. Кременчук. – № 2(28). 2010. С. 138 – 144.


  9. Мусієнко М. П. Моделювання гетерогенних М2М мереж для промислових об’єктів / М. П. Мусієнко, В. А. Дідук, С. В. Куценко // Наукові праці ЧДУ ім. Петра Могили. – Серія: «Комп’ютерні технології». – Вип. 121. – Т. 134. – Миколаїв, 2010. – С. 161–165.


  10. Мусієнко М. П. Розроблення математичної моделі комбінованої мережі інформаційних потоків для промислових об’єктів / М. П. Мусієнко, В. А. Дідук, С. В. Куценко // Міжнародна науково-практична конференція “Ольвійський форум-2010: стратегії України в геополітичному просторі”. – Т. 5. – Ялта: ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 21.


  11. Мусиенко М.П. Построение математической и компьютерной модели гетерогенных сетей / М. П. Мусієнко, В. А. Дидук, П.П. Казмирчук // Праці ІV МНПК «Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології». – Кременчуг. – 2010. – С. 190 – 191.


  12. Дидук В. А. Алгоритм локального поиска для задач маршрутизации в сенсорных сетях / В. А. Дидук // Труды межд. НПК «Современные направления теоретических и прикладных исследований– 2011», Том. 5, Одеса. – 2011. – С. 8-10


  13. Мусиенко М.П. Концептуальная модель машиностроительного комплекса с единой технологической и пожарно-охранной сетью сюора данных / М. П. Мусиенко, В. А. Дидук // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск № 4 (75). – Дніпропетровськ, 2011. – С. 67 – 76.


  14. Дидук В. А. Информационная модель предприятия с единой технологической и пожарно-охранной сетью передачи информации / В. А. Дідук // Труды VІII международной НТК "Мир информации и телекоммуникаций – 2011". – Киев. – 2011. – С. 22


  15. Дидук В. А. Разработка системы дистанционного управления микропроцессорными устройствами в локальных/глобальных сетях / В. А. Дидук // VІII всеукраинская НТК молодых ученых и студентов с международным участием «Информационно-управляющие системы и комплексы – 2011». – Николаев. – 2011. – С. 7 – 10


  16. Мусієнко М. П. Система автоматичного проектування мережі передачі даних / М. П. Мусієнко, В. А. Дідук // Наукові праці ЧДУ ім. Петра Могили. – Серія: «Комп’ютерні технології». – Вип. 121. – Т. 134. – Миколаїв, 2011. – С. 161–165.


  17. Мусієнко М. П. Разработка системы автоматического проектирования информационной сети / М. П. Мусієнко, В. А. Дідук // Міжнародна науково-практична конференція “Ольвійський форум-2011: стратегії України в геополітичному просторі”. – Т. 5. – Ялта: ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 21.


  18. Дидук В. А. Оптимизация муравьиного алгоритма для направленной маршрутизации в беспроводных сенсорных сетях / В. А. Дідук, А. М. Коваленко, Е.Г. Трофименко // Труды одесского политехнического университета. ­– Одесса, 2011.


  19. Дидук В.А. Программная реализация системы автоматического расчета параметров гетерогенных сетей / В. А. Дидук // Труды ІII международной НПК «Обработка сигналов и негаусовских процессов». – Черкассы, 2011.


  20. Дидук В.А. Методы построения гетерогенных сетей с реконфигурируемой топологией / В. А. Дидук, М. П. Мусиенко // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції “Восточное партнерство- 2011”. – Tom 6. – Nowoczesne informacyjne technologie: Пшемисль, Польща, 2011. – С. 54 – 57.


  21. Дідук В.А., Подолян О.М., Бодненко Т.В. Автоматизація контролю параметрів пуску/зупинки електронавантаження // Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, 17-21 березня 2014 року. – С. 35-36.


  22. Бодненко Т.В., Дідук В.А. Проблеми підготовки майбутнього інженера з комп’ютерних систем // Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, 17-21 березня 2014 року. – С. 171-173.


  23. Подолян О.М., Дем’яненко В.В., Дідук В.А. Пристрій плавного ввімкнення-вимкнення електрона вантаження // Патент України № 91219 МПК (2014.01) H02M 1/00, H02P 5/00 по заявці u201400744 від 27.01.2014, опубл. 25.06.2014, Бюл. №12.


  24. Дидук В. А. TBU: самовосстанавливающаяся быстродействующая защита по току и напряжению / В.А. Дидук, , М.П. Мусиенко, В. Бугаев // Новости электроники. – Москва, 2015. – № 1(135). – С. 42–45. http://www.compel.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/NE_01_2015.pdf http://www.compel.ru/lib/ne/2015/1/8-tbu-samovosstanavlivayushhayasya-byistrodeystvuyushhaya-zashhita-po-toku-i-napryazheniyu


  25. Дидук В. А. Высокочастотные реле для измерительного оборудования и средств связи / В.А. Дидук, , М.П. Мусиенко, В. Бугаев // Новости электроники. – Москва, 2015. – № 3(137). – С. 11–13. http://www.compel.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/NE_03_2015.pdf http://www.compel.ru/lib/ne/2015/3/4-vyisokochastotnyie-rele-dlya-izmeritelnogo-oborudovaniya-i-sredstv-svyazi


  26. Дидук В. А. Миниатюрные силовые реле серий PE, RE и RYII от TE Connectivity / В.А. Дидук, , М.П. Мусиенко, В. Бугаев // Новости электроники. – Москва, 2015. – № 3(137). – С. 11–13. http://www.compel.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/NE_03_2015.pdf http://www.compel.ru/lib/ne/2015/3/7-miniatyurnyie-silovyie-rele-seriy-pe-re-i-ryii-ot-te-connectivity


  27. Дидук В. А. Пользовательский доступ к счетчику: NFC и Bluetooth Low Energy / В.А. Дидук, , М.П. Мусиенко, В. Бугаев // Новости электроники. – Москва, 2015. – № 4(138). – С. 29–35. http://www.compel.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/NE_04_2015.pdf http://www.compel.ru/lib/ne/2015/4/5-polzovatelskiy-dostup-k-schetchiku-nfc-i-bluetooth-low-energy


  28. Дидук В. А. Электролитические конденсаторы в сварочных инверторах / В.А. Дидук, , М.П. Мусиенко, В. Бугаев // Новости электроники. – Москва, 2015. – № 5(139). – С. 8–10. http://www.compel.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/NE_05_2015.pdf http://www.compel.ru/lib/ne/2015/5/3-elektroliticheskie-kondensatoryi-v-svarochnyih-invertorah


  29. Дидук В. А. Сборщики энергии вибраций от Mide Technology приходят на смену батарейкам / В.А. Дидук, , М.П. Мусиенко, В. Бугаев // Новости электроники. – Москва, 2015. – № 7(141). – С. 23–27. http://www.compel.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/NE_07_2015.pdf http://www.compel.ru/lib/ne/2015/7/5-sborshhiki-energii-vibratsiy-ot-mide-technology-prihodyat-na-smenu-batareykam


  30. Дидук В. А. Датчики жестов HALIOS от Elmos: легким движением руки... / В.А. Дидук, , М.П. Мусиенко, В. Бугаев // Новости электроники. – Москва, 2015. – № 7(141). – С. 33–37. http://www.compel.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/NE_07_2015.pdf http://www.compel.ru/lib/ne/2015/7/7-datchiki-zhestov-halios-ot-elmos-legkim-dvizheniem-ruki


  31. Дідук В.А. Автоматизація збору даних енерговитрат у системах АСКОЕ / В.А. Дідук // Наукові праці ЧДУ ім. Петра Могили. – Серія: «Комп’ютерні технології». – Вип. 238. – Т. 250. – Миколаїв, 2014. – С. 47–53


  32. Дідук В.А. Комп’ютерна система автоматичного обліку спожитої рідини чи газу з живленням від вимірюваного сигналу / В.А. Дідук // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2015. – Вип. 7(132). – С. 37–40.


  33. Дідук В.А. Использования FPGA для реализации геосоциальной игры «БОКС» / В.А. Дідук, М. Мусієнко, А. Красюк, О. Савчук // Матеріали VIІI міжнародної науково-практичної конферен-ції «ИНТЕРНЕТ- ОБРАЗОВА-НИЕ-НАУКА-2014» (ИОН-2014). – Вінниця, 2014. –С. 130 – 132.


  34. Дідук В.А. Система моніторингу спожитих енергоресурсів з живленням від вимірюваного сигналу / В.А. Дідук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку”. – Черкаси, 2015. – С. 22 – 21.


  35. Пат. № 91219 МПК (2014.01) H02M 1/00, H02P 5/00. Пристрій плавного ввімкнення-вимкнення електронавантаження / Дідук В. А., Дем’яненко В. В., Подолян О. М. – № u201400744; заявл. 27.01.2014; опубл. 25.06.2014, Бюл. №12


  35. Дідук В. А., Бодненко Т. В. Використання інноваційних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців комп'ютерних систем / В. А. Дідук, Т. В Бодненко // Наукові записки. - Випуск 11. - Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. - Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2017 – С. 9-15 с.


  36. Diduk V. A., Romanova A. Yu., Hrytsenko V. H., Lyashenko Yu. O. The development of the automated complex for laboratory practical physics based on mini-computer Raspbery Pi3./ V. A. Diduk, A. Yu. Romanova, V. H. Hrytsenko, Yu. O. Lyashenko // Scientific and methological basis for teaching natural sciences and engineering in higher education. Issue #1. – Ariel University. Ariel, Israel, 2017 – P. 127 – 132


  37. Дідук В. А., Тютенко В.М., Колінько С.О., Король Я.Д., Ляшенко Ю.О.  Вплив SMAT обробки на структуру електроосаджених в стаціонарному, реверсному та стохастичному режимах прошарків міді /В. А. Дідук, В.М. Тютенко, С.О. Колінько, Я.Д. Король, Ю.О. Ляшенко // Вісник ЧУ, серія фізико-математичні науки. – 2017. – Вип. 1. – С. 53–67.


  38. Дідук В. А., Бодненко Т. В. Інформаційна модель діяльності автоматичного складу несипучих матеріалів / В. А. Дідук, Т. В Бодненко // Наукові праці ЧДУ ім. Петра Могили. – Серія: «Комп’ютерні технології». – Вип. 269. – Т. 308. – Миколаїв, 2017. – С. 66–72


  39. Diduk V., Hrytsenko V., Yeromenko A. Building a model of network interaction between the components of a multiagent systems of mobile robots / V. A. Diduk, V. Hrytsenko, A. Yeromenko// Eastern-european journal of enterprise technologies. – 2020. – № 5/9(107). – P. 57 - 63.


  40. Diduk V. A., Gladka L. I. Development of an wheat farming management information system / v. A. Diduk, L. I. Gladka // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 198. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. – 308 с.