Personal Warehouse

Красношлик Наталія Олександрівна

 • Кафедра:  прикладної математики та інформатики
 • Науковий ступінь:  кандидат технічних наук
 • Учене звання:  доцент
 • Посада:  доцент
 • Електронна пошта:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Телефон:  (0472) 36-13-55
 • Наукові інтереси:  математичне та комп’ютерне моделювання
 • Дисципліни: 

  Напрям підготовки «Прикладна математика»

  - «бакалавр»

  • Вступ до інформатики (1 курс)

  • Методи обчислень (2 курс)

  Напрям підготовки «Математика»

  - «бакалавр»

  • Інформатика та програмування (1, 2 курс)

  • Методи обчислень (2, 3 курс)

  • Методи оптимізації (4 курс)

  - «магістр»

  • Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання математики

 • Участь у конференціях: 

  1. Міжнародна молодіжна конференція «Прикладная математика, управление и информатика» (м. Білгород, 3–5 жовтня 2012 р.),


  2. Дванадцята Міжнародна науково-технічна конференція «Проблемы информатики и моделирования» (Харків–Ялта, 24–30 вересня 2012 р.),


  3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (м. Черкаси, 4–6 травня 2010 р., 25–27 квітня 2012 р.),


  4. 14-а Міжнародна науково-технічна конференція «Системний аналіз та інформаційні технології» (м. Київ, 24 квітня 2012 р.),


  5. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки» (м. Полтава, 1–3 березня 2012 р.),


  6. XI Міжнародна науково-практична конференція «Моделирование. Теория, методы и средства» (м. Новочеркаськ, 31 березня 2011 р.),


  7. Друга Всеукраїнська, дев’ята регіональна наукова конференція молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики» (м. Запоріжжя, 28–29 квітня 2011 р.),


  8. Міжнародна наукова конференція «Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури» (м. Чернівці, 17–21 жовтня 2010 р.),


  9. Науково-технічна конференція з міжнародною участю «Компьютерное моделирование в наукоёмких технологиях» (м. Харків, 18–21 травня 2010 р.),


  10. Міжнародна наукова конференція «Моделювання – 2010» (м. Київ, 12–14 травня 2010 р.),

 • Публікації: 

  1. Богатырёв А. О. Математическая модель межфазного взаимодействия в бинарной металлической системе / А. О. Богатырёв, Н. А. Красношлык // Электронное моделирование. – 2012. – Т. 34. – № 5. – С. 13 – 27.


  2. Красношлык Н. А. Численное исследование диффузионной конкуренции фаз на основе квазидвумерной модели / А. О. Богатырёв, Н. А. Красношлык // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інформатика i моделювання. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. – № 62 (968). – С. 113 – 120.


  3. Красношлык Н. А. Моделирование многофазной диффузии в двухкомпонентном металлическом сплаве / Н. А. Красношлык, А. О. Богатырёв // Восточно-Европейский журнал передовых технологий (научный журнал). – Харьков: Технологический центр. – 2011. – № 4/5 (52). – С. 60 – 63.


  4. Красношлык Н. А. Численное решение задач с подвижными межфазными границами / Н. А. Красношлык, А. О. Богатырёв // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика». – 2011. – Т. 194. – С. 16 – 31.


  5. Красношлык Н. А. Мезоскопическая модель компьютерного моделирования роста/угнетения фаз в бинарных металлических системах / Н. А. Красношлык, А. О. Богатырёв // Эвристические алгоритмы и распределённые вычисления в прикладных задачах (выпуск 2) : коллективная монография; под ред. Б.Ф. Мельникова. – Ульяновск. – 2013. – С. 111 – 116.


  6. Красношлык Н. А. Численное моделирование движения межфазных границ в системе при взаимной диффузии / Н. А. Красношлык, А. О. Богатырёв // Фазовые переходы, упорядоченные состояния и новые материалы (електронне періодичне видання Російської Федерації). – 2012. – № 7. – С. 1 – 11.


  7. Богатирьов О.О., Красношлик Н.О. Алгоритмічні та кеш-орієнтовані способи підвищення ефективності матричних обчислень // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – № 1. – С. 27-35.