Спеціальності

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій здійснює підготовку за наступними спеціальностями:

Освітній рівень "бакалавр"

Денна форма

111 Математика (Математична економіка та економетрика) (пропозиції щодо обсягу державного замовлення у 2017 р.– 10 місць)

014 Середня освіта (Математика) (пропозиції щодо обсягу державного замовлення у 2017 р.– 10 місць, максимальний обсяг державного замовлення у 2018 р. - 15 місць)

014 Середня освіта (Математика, інформатика) (максимальний обсяг державного замовлення у 2018 р. - 5 місць)

014 Середня освіта (Математика, економіка) (максимальний обсяг державного замовлення у 2018 р. - 5 місць)

Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: українська мова і література - 0,2 (мінімальний бал - 100); математика - 0,45 (мінімальний бал - 100); фізика або іноземна мова - 0,2 (мінімальний бал - 100), атестат – 0,1, підготовчі курси університету – 0,05.

104 Фізика та астрономія (пропозиції щодо обсягу державного замовлення у 2017 р.– 10 місць)

014 Середня освіта (Фізика) (пропозиції щодо обсягу державного замовлення у 2017 р.– 10 місць)

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: українська мова і література - 0,2 (мінімальний бал - 100); математика - 0,45 (мінімальний бал - 100); фізика або іноземна мова - 0,2 (мінімальний бал - 100), атестат – 0,1, підготовчі курси університету – 0,05.

113 Прикладна математика (пропозиції щодо обсягу державного замовлення у 2017 р.– 20 місць)

Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: українська мова і література - 0,2 (мінімальний бал - 100); математика - 0,5 (мінімальний бал - 100); фізика або іноземна мова - 0,2 (мінімальний бал - 100), атестат – 0,1.

126 Інформаційні системи та технології (Інтелектуальний аналіз даних)

Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: українська мова і література - 0,2 (мінімальний бал - 100); математика - 0,4 (мінімальний бал - 100); фізика або іноземна мова - 0,3 (мінімальний бал - 100), атестат – 0,1.

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (пропозиції щодо обсягу державного замовлення у 2017 р.– 18 місць)

Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: українська мова і література - 0,2 (мінімальний бал - 100); математика - 0,45 (мінімальний бал - 100); фізика або іноземна мова - 0,2 (мінімальний бал - 100), атестат – 0,1, підготовчі курси університету – 0,05.

014 Середня освіта (інформатика)

Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: українська мова і література - 0,2 (мінімальний бал - 100); математика - 0,45 (мінімальний бал - 100); фізика або іноземна мова - 0,2 (мінімальний бал - 100), атестат – 0,1, підготовчі курси університету – 0,05.

 

Заочна форма

111 Математика (Математична економіка та економетрика)

Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: українська мова і література - 0,2 (мінімальний бал - 100); математика - 0,45 (мінімальний бал - 100); фізика або іноземна мова - 0,2 (мінімальний бал - 100), атестат – 0,1, підготовчі курси університету – 0,05.

014 Середня освіта (Математика)

Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: українська мова і література - 0,2 (мінімальний бал - 100); математика - 0,45 (мінімальний бал - 100); фізика або іноземна мова - 0,2 (мінімальний бал - 100), атестат – 0,1, підготовчі курси університету – 0,05.

113 Прикладна математика

Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: українська мова і література - 0,2 (мінімальний бал - 100); математика - 0,5 (мінімальний бал - 100); фізика або іноземна мова - 0,2 (мінімальний бал - 100), атестат – 0,1.

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: українська мова і література - 0,2 (мінімальний бал - 100); математика - 0,45 (мінімальний бал - 100); фізика або іноземна мова - 0,2 (мінімальний бал - 100), атестат – 0,1, підготовчі курси університету – 0,05.

 

Освітній рівень "магістр"

Денна форма

111 Математика (обсяг держзамовлення у 2016 р. – 8 місць)

014 Середня освіта (Математика) (пропозиції щодо обсягу державного замовлення у 2017 р.– 10 місць, максимальний обсяг державного замовлення у 2018 р. - 15 місць)

014 Середня освіта (Математика, інформатика) (максимальний обсяг державного замовлення у 2018 р. - 5 місць)

014 Середня освіта (Математика, економіка) (максимальний обсяг державного замовлення у 2018 р. - 5 місць)

 

104 Фізика та астрономія (обсяг держзамовлення у 2016 р. – 8 місць)

014 Середня освіта (фізика) (обсяг держзамовлення у 2016 р. – 18 місць)

113 Прикладна математика (обсяг держзамовлення у 2016 р. – 7 місць)

011 Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання) (обсяг держзамовлення у 2016 р. – 10 місць)

 

Заочна форма

014 Середня освіта (Математика) (пропозиції щодо обсягу державного замовлення у 2017 р.– 10 місць, максимальний обсяг державного замовлення у 2018 р. - 5 місць)

014 Середня освіта (Математика, інформатика) (максимальний обсяг державного замовлення у 2018 р. - 3 місця)

014 Середня освіта (Математика, економіка) (максимальний обсяг державного замовлення у 2018 р. - 2 місця)

 

Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2018 році

Детальна інформація про кожну зі спеціальностей приведена у відповідних пунктах меню.

атестат – 0,1

вага балу за успішне закінчення підготовчих курсів університету – 0,05