Персональний склад

Сердюк Олександр Анатолійович

 • Кафедра:  прикладної математики та інформатики
 • Посада:  старший викладач
 • Дисципліни: 

  Напрям підготовки «Прикладна математика»

  - «бакалавр»

  • Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка (2 курс)

  • Комп’ютерні мережі (2, 3 курс)

  • Операційні системи та системне програмування (3, 4 курс)

  • Аналіз даних (4 курс)

  • Мови програмування (4 курс)

  - «спеціаліст»

  • Інженерія програмного забезпечення

 • Наукові інтереси:  математичне та комп’ютерне моделювання економічних процесів
 • Телефон:  (0472) 36-13-55
 • Публікації: 

  1. Соловйов В.М., Дербенцев В.Д., Сердюк О.А. Передвісники критичніх явищ в складних економічних системах // Зб. наук. Статей «Моделирование нелинейной динамики экономических систем» – Донецк, ДонНУ, 2005, № 1. – С.5-13


  2. Соловйов В.М., Кононенко В.В., Сердюк О.А. Передвісники критичних та кризових явищ в складних фінансово-економічних системах // Зб.наук.праць ”Економіка: проблеми теорії і практики” – Дніпроп., ДНУ, 2004, в.197, с.1304-1310


  3. Сердюк О.А., Піскун О.В., Триус В. Ю. Кореляційні та спектральні властивості світового валютного ринку. Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво «Національний університет «Острозька академія», 2006. – Вип. 8. – Ч.3. – С. 449-454