Персональний склад

Гладка Людмила Іванівна

 • Кафедра:  автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
 • Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
 • Учене звання:  доцент
 • Посада:  доцент
 • Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Телефон:  37-12-20
 • Адреса:  Бульв. Шевченка, 79, к.280
 • Галузь наукової роботи:  проектування баз даних, інтелектуальний аналіз даних, комп’ютерне моделювання фізичних процесів
 • Наукові інтереси:  проектування та програмування баз даних.
 • Наукова біографія:  1995-2000 – ЧНУ, 2011 – к.ф.м.н.
 • Публікації: 

  Навчальні посібники

  1. Гладка Л.І., Гриценко В.Г. Математичні методи захисту інформації. Навчальний посібник. / Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 126 с.


  2. Гладка Л.І., Гриценко В.Г. Алгоритмізація та програмування. Навчальний посібник./ Черкаси: 2014. – 426 с.


  3. Гладка Л.І., Ляшенко Ю.О. Числові методи і моделювання на ЕОМ. Навчальний посібник./ Черкаси: 2015. – 280 с.  Статті

  1. Гладка Л.І., Ляшенко Ю.О., Грипачевський О.М., Тихонович В.В. Розв’язок прямої задачі дифузії в двофазній системі Fe-Ni-Cr для конфігурації Т-зразка // Металофізика та новітні технології. – 2010. – Т. 32, № 7. – С. 915–926.


  2. Гладка Л.І. Івасишин О.М., Саввакін Д.Г., Бондарчук В.І., Ляшенко Ю.О. Моделювання дифузійної гомогенізації потрійної системи Ti-6Al-4V // Металофізика та новітні технології. – 2010. – Т. 32, № 8. – С. 1065–1084.


  3. Ус М.Ф., Королюк І.С., Гладка Л.І. Адаптивне управління знаннями з урахуванням когнітивного стану персоналу / Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ - 2011): тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя (10-11 березня 2011 року). – Запоріжжя: КПУ, 2011. – 258 с. С. 222-224.


  4. Ус Г.О., Королюк І.С., Гладка Л.І. Онтологічне представлення інформації в системах управління знаннями / Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (10-12 березня 2011 року). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2011. – Ч. 4. – 216 с. С. 32-33.


  5. Ус М.Ф., Королюк І.С., Гладка Л.І. Засоби візуалізації предметних знань для адаптивних систем управління знаннями / Економіка та менеджмент підприємництва в параметрах національної економічної моделі України в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної наукової конференції, Черкаси, (14-15 квітня 2011 року). - Черкаси: СУЕМ, – 228 с. С. 81-82.


  6. Гладка Л.І. Системний підхід до оцінки якості знань у формі комп’ютерного тестування / Електронне наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу» № 2 (26), 2014. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN26/index.html.


  7. Гриценко В.Г., Гладка Л.І. Проектування автоматизованої системи управління навчально-методичною роботою кафедри університету // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Додаток 1 до Вип. 31, том VII (49). – 2013 р.


  Тези

  1. Гриценко В.Г., Гладка Л.І., Кріковцов С.В. Розробка Web-орієнтованої автоматизованої інформаційно-аналітичної системи НМЗД // Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку // 16-20 березня 2015 року, м. Черкаси, с. 140-143.


  2. Гриценко В.Г., Гладка Л.І. Автоматизація оцінювання якості навчально-методичних матеріалів дисципліни // Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, 17-21 березня 2014 року, м. Черкаси, с. 145-147.