Personal Warehouse

Гусак Андрій Михайлович

 • Кафедра:  фізики
 • Науковий ступінь:  доктор фізико-математичних наук
 • Учене звання:  професор
 • Посада:  професор кафедри фізики
 • Дисципліни:  Термодинаміка і статистична фізика

  Фізичні основи нанотехнологій та наноматеріали

  для аспірантів: "Сучасні проблеми фізики та астрономії"

  "Фазові перетворення у відкритих системах".
 • Електронна пошта:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Адреса:  бульв. Шевченка, 79, к. 265
 • Наукова біографія: 

  Фізик-теоретик, доктор фізико-математичних наук (1992), професор, заслужений діяч науки і техніки України (1996)


  Працює в Черкаському національному університеті з 1981 р.


  Навчався у Московському державному університеті ім. М. В. Ломоносова, працював у Тульському політехнічному інституті, одночасно закінчував заочну аспірантуру в Інституті металургії ім. Байкова АН СРСР. Захистив кандидатську (1983) і докторську (1992) дисертації, пройшов усі рівні професійного росту – отримав відповідні вчені звання доцента і професора, заслуженого діяча науки і техніки (1996).


  У 1994-2001 роках завідував кафедрою теоретичної фізики, один рік (2007-2008) обіймав посаду проректора Черкаського національного університету з наукової роботи. Із 2010 року до вересня 2015 року очолював кафедру фізики ЧНУ, організовану шляхом об’єднання кафедр теоретичної та загальної фізики. Продовжив у Черкаському університеті наукові традиції школи М. М. Боголюбова, до якої належав його науковий керівник К. П. Гуров. А. М. Гусак очолює наукову групу прикладних теоретиків, яка досліджує теорію і моделювання дифузії і фазових перетворень у сплавах, а в останні роки – твердофазні реакції та еволюцію морфології у нанорозмірних системах.


  Під керівництвом А.М. Гусака захистили дисертації 16 кандидатів фізико-математичних наук (у галузі фізики твердого тіла і фізики металів) і один кандидат педагогічних наук (з методики навчання фізики – застосування комп'ютерного моделювання).


  Дисертації, захищені під керівництвом А. М. Гусака та його учнів:


  - Ярмоленко М. В. (керівник Гуров К.П., консультант Гусак А. М.) 1989


  - Ляшенко Ю. О. (керівник Гусак А. М.) 1992 – вже захистив докторську дисертацію в 2014 році (консультант проф. О.Шматко, ІМФ), сам уже підготував кандидата фіз.-мат. наук Л. Гладку


  - Півень О. Б. (керівник Гусак А. М.) 1994


  - Бушин І. М. (керівник Гусак А. М.) 1996


  - Гриценко В. Г. (керівник Гусак А. М.) 1999 - підготував кандидата пед. наук А.В. Ткаченко (методика викладання фізики)


  - Корнієнко С. В. (керівник Гусак А. М.) 1999


  - Запорожець Т. В. (керівник Гусак А. М.) 1999 - стала доктором фіз.-мат. наук у 2014 році, (консультант проф. Гусак А. М.), сама вже підготувала кандидата фіз.-мат. наук Подолян О.М.)


  - Богатирьов О. О. (керівник Гусак А. М.) 1999 - підготував кандидата техн. наук Красношлик Н.О.


  - Луценко Григорій В. (керівник Гусак А. М.) 2001


  - Шірінян А. С. (керівник Гусак А. М.) 2001 – став доктором фіз.-мат. наук у 2013 році (консультант – чл.-кор. НАНУ В.А.Макара, КНУ)


  - Ковальчук А. О. (керівник Гусак А. М.) 2002


  - Татарчук Є. В. (керівник Гусак А. М.) 2005


  - Пасічний М. О. (керівник Гусак А. М.) 2006


  - Луценко Галина В. (керівник Гусак А. М.) 2006


  - Сторожук Н.В. (керівник Гусак А. М.) 2014


  - Ляшенко Олексій Ю. (керівники Гусак А. М. і Hodaj F.) 2015 - навчався у спільній українсько-французькій аспірантурі, захистив дисертацію доктора філософії (PhD) в Університеті Гренобля (Франція)


  Починаючи з 1991 р. А.М. Гусак і його група інтегрувались у міжнародну наукову спільноту. У 1998, 2001, 2004 і 2007 роках вони провели міжнародні конференції серії ДИФТРАНС з залученням провідних фахівців у галузі дифузії і дифузійно контрольованих фазових і структурних перетворень з Франції, Росії, Німеччини, США, Польщі, Угорщини, Ізраїлю, Нідерландів, Австралії, Австрії, Чехії, Білорусії.


  А. М. Гусак здійснив понад 50 наукових візитів на запрошення університетів та інститутів Лос-Анжелеса, Гренобля, Марселя, Мюнстера, Геттінгена, Ейндховена, Сінгапура, Кракова, Дебрецена, Брно, Дубни.


  А. М. Гусак і його група отримували гранти ДФФД, Американського фізичного товариства, 2-річний грант Міжнародного наукового фонду, 2-річний грант CRDF, 2-річний грант INTAS, грант європейської сьомої рамкової програми, вихованці А. М. Гусака одержували премії НАН України для молодих учених, стипендії Сороса, аспірантські та постдоківські гранти INTAS, DAAD (Німеччина), Міановського (Польща), Вишеградської четвірки (Угорщина).


  Значна частина наукових результатів роботи А. М. Гусака стосується фізики наноматеріалів і кінетики нанорозмірних систем. При цьому конкретні системи – це, як правило, матеріали мікроелектроніки.


  Можна виділити наступні визначні (і визнані науковою спільнотою) результати:


  - Теорія зародкоутворення проміжних фаз на початковій стадії реакційної дифузії в полі градієнтів концентрацій. Вперше досліджено вплив градієнтів концентрацій у контактній зоні реагуючих матеріалів на висоту нуклеаційних бар'єрів проміжних стабільних або метастабільних фаз. Показано, що достатньо великі градієнти концентрацій (порядка кількох десятих оберненого нанометра) можуть пригнічувати зародкоутворення. Це дає можливість описати, наприклад, твердофазні реакції дифузійної аморфизації. (Аналогічні результати проф. P. Desre (Гренобль) були опубліковані на 6 місяців пізніше, ніж перша робота А. М. Гусака в 1990 р., з 1996 р. групи А. М. Гусака і Дезре–Одажа розвивають цей напрям спільно).


  - Теорія дифузійної конкуренції фаз (спільно з К. П. Гуровим). У 1981 – 1982 рр. вперше проведено аналіз дифузійної взаємодії проміжних фаз у реакційній зоні дифузійної пари на стадії зародкоутворення цих фаз, запропоновано критерії пригнічення і росту фаз, способи прогнозування послідовності появи фазових прошарків у дифузійній зоні, способи обчислення інкубаційних періодів затримки фаз, пригнічених швидкозростаючими конкурентними фазами. Пізніше цей підхід був використаний для дослідження конкуренції фаз за електроміграції, за спікання порошків, за реакцій у нанодротинках і сферичних наночастинках.


  - Теорія взаємної і реакційної дифузії, спінодального розпаду та коалесценції з урахуванням скінченної потужності стоків і джерел вакансій. Вперше показано (перша публікація у 1985 р.), що коли ширина дифузійної зони менше або співрозмірна з довжиною вільного пробігу вакансій, класична теорія Даркена для взаємної дифузії стає непридатною, зв'язок між потоками і градієнтами концентрацій – нелокальним, у кінетиці руху фронту постійної концентрації виділяються три стадії – повільний параболічний рух, який контролюється повільним компонентом, лінійна стадія і, зрештою, класичний параболічний рух за Даркеном, який визначається швидшим компонентом. Відкриті закономірності застосовані до опису початкових і проміжних стадій дифузійного росту інтерметалідів, спінодального розпаду та дифузійної коалесценції.


  - Теорія індукованої потоком коалесценції зерен інтерметалідів у процесі реакції між твердим перехідним металом і розплавленим припоєм (спільно з Кінг Нінг Ту). Вперше побудовано теорію, яка описує синергію процесів реакції утворення і росту інтерметалідів і одночасно огрублення зернистої структури продуктів реакції за взаємодії рідкого припою з мідною підкладкою в процесах припаювання. Ця теорія, з одного боку, складає теоретичну основу для, так званих, фліп-чіп технологій у мікроелектроніці, а з іншого, є суттєвим кроком вперед у фундаментальній проблемі коалесценції і росту зерен у відкритих системах.


  - Індукована електроміграцією еволюція структури металів.. Моделі електроміграції нанорозмірних пор на інтерфейсах з'єднувальних ліній інтегральних схем (спільно з Кінг Нінг Ту та Т. В. Запорожець), модель індукованого струмом обертання зерен у тонких плівках олова (спільно з Кінг Нінг Ту). А. М. Гусак є співавтором першої публікації, у якій повідомляється про відкриття нового механізму відмов мікросхем – внаслідок міграції нанорозмірних пор вздовж меж мідь-діелектрик у тонких плівках з бамбуковою структурою. А. М. Гусак зі співавторами запропонував аналітичну і комп'ютерну моделі цього процесу.


  - Моделі еволюції порожнистих нанооболонок (спільно з Т. В. Запорожець та К. Н. Ту). Побудована теорія і атомістичні моделі утворення і колапсу нанооболонок, отриманих шляхом твердофазних реакцій. При цьому враховано синергію ефектів Френкеля, Кіркендала, Гібса–Томсона і оберненого Кіркендала, в умовах обмеженої ефективності стоків і джерел вакансій у об'ємі наночастинок. Можливі застосування нанооболонок дуже широкі – від доставки ліків у нанокапсулах до створення нанокомпозитів з особливими властивостями.


  - Особливості термодинаміки розпаду в наночастинках та наносплавах (спільно з А. С. Шіріняном). Передбачено, зокрема, роздвоєння ліній бінодалі та розпаду в бінарних наночастинках, можливість стабілізації наноструктур за рахунок, так званого, ефекту "пробки" (traffic jam).


  - Теорія біфуркацій і нестійкості кіркендалових площин при взаємній дифузії (спільно з Ф. ван Лоо, М. ван Далом, А. Коденцовим та Ч. Черхаті). Уперше показано, що сукупність інертних маркерів (міток), розміщених на вихідному контакті дифузійної пари, який зазвичай є атрактором для маркерів, за певних умов може зазнавати біфуркації або трифуркації, а може взагалі перетворюватись на хмарку маркерів, яка розпливається (система втрачає пам'ять про вихідний контакт). Це відкриття вказує шлях до створення бездефектних контактів.


  Наукові результати досліджень групи А.М. Гусака регулярно публікуються у міжнародних журналах (Physical Review Letters, Physical Review, Applied Physics Letters, Journal of Applied Physics, Acta Materialia, Philosophical Magazine, Philosophical Magazine Letters, Journal of Material Research, Journal of Physics C та інших).


  Список публікацій Гусака А. М. і їх цитованість публікацій можна перевірити через https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=dsm_M8gAAAAJ&view_op=list_works http://orcid.org/0000-0002-2594-5559 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7005107923


  CV - Gusak Andriy Born in 1954, Lviv (Ukraine),


  Graduated from Moscow State University in 1976 with honours, specialized in theoretical physics.


  1978-1982 – PhD student in the Institute of Metallurgy of Academy of Sciences of USSR (Moscow), supervisor prof.Cyrill Gurov.


  March 1983 – defence of PhD thesis in the Institute for Metal Physics, Ukrainian Academy of Sciences – Candidate of Sciences (Solid State Physics). Topic – theory of diffusion in bimetallic layers.


  December 1992 – defence of second thesis in Kharkov State (now National) University – Doctor of sciences (Solid State Physics). Topic – interdiffusion, reactive diffusion and phase competition in small-grained systems.


  Since 1986 – associate professor (docent) at the Department of Physics, Cherkasy State Pedagofical Institute Since 1993- full professor at the same department, 1994-2001- Chair of Theoretical Physics, Cherkasy State University. July 2007 - July 2008 – vice-rector of Cherkasy National University, responsible for science and international relations. In July 2008 decided to come back to reasearch activity, and now works as just a professor and Chair of physics.


  Since September 2010 till September 2015 – Head of Department of Physics (Cherkasy National University), formed by merging of two departments (of theoretical and of general physics).


  Since 1996 – Honoured worker of science and technology of Ukraine.


  Was a supervisor of 15 PhD students, at present supervising 2 more PhD students and was an official advisor of 2 habilitation works (for Dr.Sc. degree).


  1993 - Award of American Physical Society for scientists of former Soviet Union.


  1994-1995 – Leader of joint team (Cherkasy+Moscow) which obtained long-term grant of International Science Foundation (U11000 and U11200) . 2001-2003 – Leader of team which obtained long-term INTAS project (#784) together with teams from Eindhoven (Netherlands), Grenoble (France) and Kharkov (Ukraine). 2003- 2005 – Ukrainian PI (principal investigator) of CRDF (Civilian Research and Development Foundation) Ukrainian-USA joint project UE1-2523-CK-03 PI of research grants of Ministry of Education and Science of Ukraine (1997-1999, 2000-2002, 2003-2005, 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014), State Fund of Fundamental Research (2005-2007, 2008-2009, 2013-2014)), PI of exchange research projects France (Grenoble)-Ukraine, Russia (Chernogolovka, Moscow)- Ukraine, Germany (Muenster)-Ukraine. 2010 – grant of DAAD (Germany). 2014-2018 – grant of European Union, FP7 IRSES. Organizer of five international conferences on diffusion and phase transformations (DIFTRANS, DSSR) in 1998, 2001, 2004, 2007 and 2012 in Cherkasy region.


  Member of International Advisory Boards of main important diffusion meetings in Europe since 1996 (DIMAT-1996-Muenster, Germany; DIMAT-2000-Paris, France; DIMAT-2004-Krakow, Poland, DIMAT-2008- Lanzarote (Canary islands, Spain), DIMAT 2014 (Muenster), DIFREA-1999, Poland 1999, DISO 2005, Moscow, Russia; Diffusion and Stresses 2006, Hungary; CIMTEC 2006, CIMTEC 2014,Italy,).


  Science visits: Grenoble, INPG (group of prof.P.Desre and prof. F.Hodaj)- 1996, 1999, 2000, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Eindhoven (The Netherlands), Technical University (group of prof.F.van Loo)-2000, Halle (Max Planck Institute, Germany) – invited lecture 2001 Goettingen University (Germany), Institute for Material Physics (groups of Dr.Schmitz and prof. Kirchheim)- 2002, 2010 Los Angeles, UCLA (group of prof. K.N.Tu) – 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006; 2009, 2011, 2012, 2014 Singapore (Nanyang Technological University) -2003, 2005, 2007. Muenster University (Germany) – 1996, 2005, 2010. Marseille University (France) – 2006 Debrecen University (Hungary) – 2008, 2015 AGH Krakow Technological University – 2009, 2013, 2014, 2015 November, 2015 August. Jagellonian University (Krakow, Poland) - 2014 University of Burgundy (Dijon, France) - 2012 , EMPA (Zurich, Switzerland) - 2015


 • Публікації: 

  Публікації Scopus Перейти за посиланням

  Публікації Google Scholar Перейти за посиланням

Список основних наукових праць Гусака Андрія Михайловича

Монографії А.М.Гусака

1.   K.N.Tu, A.M.Gusak “Kinetics of Nanomaterials”, Wiley (Hoboken, USA), 2014.

2.   A.M.Gusak, T.V.Zaporozhets, Yu.O.Lyashenko, S.V.Kornienko, M.O. Pasichnyy, A.S.Shirinyan, Diffusion-controlled Solid State Reactions: in Alloys, Thin-Films, and Nanosystems, Wiley-VCH, Berlin-Weinheim, 2010.

3.   Gusak A. Diffusion, Reactions, Coarsening — some new ideas. Cherkasy National University Publ., Cherkasy — monograph (in English), 2004

4.   Гусак А.М., Богатирьов А.О., Запорожец Т.В. и др. (Под ред. Гусака А.М.) Модели твердофазных реакций. Изд. Черкасского университета, 2004.

5.   Н. В. Сторожук, Т. В. Запорожець, А. М. Гусак. Кінетика вакансій та пор у дифузійно контрольованих процесах // Монографія. – Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І., 2014. – 142 с.

Розділи авторства А.М.Гусака в монографіях

1. Gusak, A., Kozubski, R., & Tyshchenko, D. Grain Growth in Open Systems. In Diffusion Foundations Trans Tech Publications (Switzerland). 2015, Vol. 5, pp. 229-244.

2. A. M. Gusak and T.V. Zaporozhets, Chapter 6. Interaction between Inverse Kirkendall Effect and Kirkendall Effect in “Nanoshells and Nanowires Silicon and Silicide Nanowires – Applications, Fabrication and Properties” by King-Ning Tu (UCLA, USA), Yu Huang (UCLA, USA) Print ISBN: 9789814303460 PanStanford Publishing (Singapore), 2013, pp 245-323.

3. A.M.Gusak. Thermodynamics of irreversible processes – chapter in encyclopedia “Inorganic materials science”, ed. by G.G,Gnesin and V.V. Skorokhod. Istitute of materials science propblems of National Academy of Sciences, Ukraine, p. 239-260 (2008) in Russian

4. Gusak, A.M., and F. Hodaj. "Nucleation in a Concentration Gradient." Chapter 10 in "Nucleation Theory and Applications", ed.J.Schmelzer, Wiley VCH (2005): 375-417.

      

Навчальні посібники А.М.Гусака

1.   A.M.Gusak A.O.Kovalchuk,. Solid State Physics – bilingual textbook, recommended for universities by Ministry of Education and Science of Ukraine, Cherkasy, 2012

2.   A.O.Kovalchuk, A.M.Gusak. Nonequilibrium Thermodynamics and Physical Kinetics – bilingual textbook, Cherkasy, 2010

3.   А.М.Гусак, А.О.Ковальчук, І.Дорошенко. Фізика твердого тіла/Solid State Physics – частина1 (part1) білінгвальний посібник Видавництво ЧНУ, 2011

4.   Гусак А.М., Гриценко В.Г., Запорожець Т.В. Статистична фізика — основні положення та моделі (посібник рекомендований МОНУ), Черкаси, 1998.

Main Papers:

 1. A. M. Gusak, F. Hodaj, O. Y. Liashenko. Criteria of kinetic suppression of lateral growth of intermediate phases / // Philosophical Magazine Letters. – 2015. – №2. – С. 110–121.
 2. A. Gusak, B. Wierzba, M. Danielewski. Electromigration revisited: Competition between Kirkendall shift and backstress in pure metals and two-phase alloys // Philosophical Magazine. – 2015. - № . – С. 1-12.
 3. Liashenko, A. M. Gusak, F. Hodaj. Spectrum of heterogeneous nucleation modes in crystallization of Sn-0.7wt%Cu solder: experimental results versus theoretical model calculations / O. Y. // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. – 2015. – №11. – С. 8464–8477.
 4. B.B. Straumal, I. Konyashin, B. Ries. A.B. Straumal, A.A. Mazilkin, K.I. Kolesnikova, A.M. Gusak, B. Baretzky. Pseudopartial wetting of WC/WC grain boundaries in cemented carbides. // Materials Letters. – 2015. - №147. – С. 105-108.
 5. A. Gusak, M. Danielewski, A. Korbel, M. Bochniak and N. Storozhuk, Elementary model of severe plastic deformation by KoBo process, Journal of Applied Physics 115, 034905 (2014)
 6. Н. В. Сторожук, А. М. Гусак. Конкуренция эффектов Киркендалла и Френкеля при взаимной диффузии // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. – Т. 36, № 3. – С. 367–374.
 7. W Tang, ST Picraux, AM Gusak, JY Huang, KN Tu, Nucleation and Atomic Layer Reaction in Nickel Silicide for Defect-engineered Si Nanochannels, Nano Letters, 2013, 13(6), p. 2748-2753
 8. A.M. Gusak, A.O. Kovalchuk , B.B. Straumal, Interrelation of depletion and segregation in decomposition of nanoparticles, Philosophical Magazine, DOI:10.1080/14786435.2012.753481 (2013) 93 (14) , pp. 1677-1689
 9. N.V. Storozhuk , K.V. Sopiga, A.M. Gusak. Mean-field and quasi-phase-field models of nucleation and phase competition in reactive diffusion., Philosophical Magazine (2013) DOI:10.1080/14786435.2012.746793. 93 (16) , pp. 1999-2012
 10. V.V. Turlo , A.M. Gusak, K.N. Tu, Model of phase separation and of morphology evolution in two-phase alloy, 2013, Philosophical Magazine, 93(16), pp. 2013-2025
 11. F. Hodaj, A.M.Gusak, O.Liashenko, Possibility of a shape phase transition for solidification of tin at scallop-like surfaces of Cu6Sn 5, 2013, Philosophical Magazine, 93(3), pp. 166-173.
 12. A. M. Gusak, N. V. Storozhuk. Competition of K and F sinks during Void Formation // The Physics of Metals and Metallography. – 2013. – Vol. 114, № 3. – Р . 197–206.
 13. Н. В. Сторожук, А. М. Гусак. Конкуренція ефектів Кіркендалла і Френкеля при реакційній дифузії // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – Т. 35, № 6. – С. 807–820.
 14. Sebastian M. Eich, Michael Kasprzak, Andrij Gusak, Guido Scmitz: On the mechanism of diffusion-induced recrystallization: Comparison between experiment and molecular dynamics simulations, Acta Materialia, Volume 60, Issue 8, May 2012, Pages 3469–3479
 15. Б. Б. Страумал, П. В. Проценко, А. Б. Страумал, А. О. Родин, Ю. О. Кучеев, А. М. Гусак, В. А. Мурашов. Место границ наклона в полном энергетическом спектре границ зерен в поликристалле. ПисьмаЖЭТФ, 96 (2012) №9, pp 651-656.
 16. Andriy M. Gusak, Guido Schmitz, Nadiya Tyutyunnyk. Flux Driven Nucleation at Interfaces During Reactive Diffusion – New Solution of an old Problem. Defect and Diffusion Forum Vols. 323-325 (2012) pp 55-60.
 17. Tian Tian, A.M.Gusak, O.Yu. Liashenko, Jung-Kyu Han, Daechul Choi, and King-Ning Tu, A New Physical Model for Life Time Prediction of Pb-free Solder Joints in Electromigration Tests, Proceedings of ECTC conference, San Diego, California, USA, DOI: 10.1109/ECTC.2012.6248915 , 2012 , Page(s): 741 – 746, IEEE Conference Publications
 18. Запорожець Т. В., Подолян О. М., Гусак А. М. / Модель стягування бінарних порожнистих нанооболонок / Металлофизика и новейшие технологии. – 2012. – Т. 34, № 1. – С. 111-121.
 19. Осташевська О. А., Запорожець Т. В. / Осциляційний режим ВСС-реакцій у мультишарових плівках / Металлофизика и новейшие технологии. – 2012. – Т. 34, № 3. – С. 367-376.
 20. Запорожец Т. В., Гусак А. М., Устинов А. И. / Моделирование стационарного режима реакции СВС в нанослойных материалах (феноменологический подход). 2. Сравнительный анализ одно- и двухстадийной реакций / Современная электрометаллургия. – 2012. – №3(108). – С. 38-47..
 21. Andriy M. Gusak, Fiqiri Hodaj, Guido Schmitz: Flux-driven nucleation at interfaces during reactive diffusion, Philosophical Magazine Letters, (2011), v.91, №10, c. 610-620. DOI:10.1080/09500839.2011.600257. http://dx.doi.org/10.1080/09500839.2011.600257
 22. Andriy M. Gusak, A.O. Kovalchuk, King Ning Tu. Diffusion in Point Contact Reaction. Defect and Diffusion Forum, v. 309-310 (2011), p.143-148.
 23. Gusak A.M., Tyutyunnyk N.V., Tu K.-N. Models of interdiffusion in a polycrystalline alloy: Kirkendall effect versus non-equilibrium vacancies and backstress. Defect and Diffusion Forum, v. 309-310 (2011), p.215-222.
 24. А.І. Oleshkevych., A.M Gusak., S.I Sidorenko., S.M Voloshko. The Modeling of Oxide Growth Process on the Surface during the Diffusion in Thin Films under Conditions of “Oxygen Pump” Action // Український фізичний журнал (ІФ НАНУ) 2010, т.55, N 9, с.1004-1012
 25. А.М. Гусак, О.М. Подолян, „Модель початкової стадії росту проміжної фази з сильною концентраційною залежністю коефіцієнта дифузії” // Металлофизика и новейшие технологи (ІМФ НАНУ)- 2010 –т.32, №5 – с.1001-1009.
 26. Ковальчук А.О., Гусак А.М. Реакції у нанодротинках при точковому контакті у системі метал-кремній // Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии. (ІМФ НАНУ) –2009. – Т. 7. – Вип. 4. – С. 1163-1175.
 27. А.О.Ковальчук, А.М.Гусак, Н.В.Тютюнник, О.І.Малий. Получение неравновесных состояний сплавов под воздействием импульсных нагружений. Металлофизика и новейшие технологии (ІМФ НАНУ) т.31, №2 (2009), с.209-221
 28. Т.В.Запорожець, А.М.Гусак. Формирование и коллапс нанооболочек – кинетика процесса. Металлофизика и новейшие технологии (ІМФ НАНУ) т.31, №2 (2009), с.231-240.
 29. Gusak, K.Tu, Interaction between the Kirkendall effect and the inverse Kirkendall effect in nanoscale particles.Acta Materialia, Volume 57, Issue 11, pp.3367-3373 (2009).
 30. Jong-ook Suh, K.N.Tu, G.V.Lutsenko, A.M.Gusak, Size distribution and morphology of Cu6Sn5 scallops in wetting reaction between molten solder and copper, Acta Materialia, 56 (2008), 1075-1083.
 31. А.М.Гусак. Термодинамика необратимых процессов — глава в энциклопедии "Неорганическое материаловедение", под ред. Г.Г.Гнесина и В.В.Скорохода, Институт проблем материаловедения НАН Украины, с.с. 239-260 (2008)
 32. GusakA.M, LyashenkoYu.A. Принцип максимальности производства энтропии при выборе пути эволюции диффузионно-взаимодействующих систем. Ч. I. Общая схема и применение к твердофазным реакциям (029.07) Journal of Functional Materials (in Russian, Moscow ), #5 (2007), 170
 33. GusakA.M, LyashenkoYu.A. Принцип максимальности производства энтропии при выборе пути эволюции диффузионно-взаимодействующих систем. Ч. II. Проблема взаимной диффузии (036.07) Journal of Functional Materials (in Russian, Moscow ), #6 (2007), p. 210
 34. GusakA.M, LyashenkoYu.A. Принцип максимальности производства энтропии при выборе пути эволюции диффузионно-взаимодействующих систем. Ч. III. Диффузия в двухфазных зонах (044.07) Journal of Functional Materials (in Russian, Moscow ), #7 (2007), 250
 35. Fan-Yi Ouyang, K. N. Tu, Yi-Shao Lai, and Andriy M. Gusak, "Effect of entropy production on microstructure change in eutectic SnPb flip chip solder joints by thermomigration." Appl. Phys. Lett., 89, 221906 (2006).
 36. Gusak, A.M., G.V. Lutsenko, and K.N. Tu, Ostwald Ripening with Non-equilibrium Vacancies. Acta Materialia, v.54, #3 (2006) pp.785-791.
 37. Lyashenko Y.O., Gusak A.M. DIGM — Entropy balance and free energy release rate, Defect and Diffusion Forum 249: 81-90 (2006).
 38. Huang, AM Gusak, KN Tu, and Yi-Shao Lai, Thermomigration in SnPb composite flip chip solder joints, Appl. Phys. Lett., 88, 141911 (2006).
 39. Gan Z.H., Shao W., Mhaisalkar S.G., Chen Z, Li H.,Tu K.N., Gusak A.M. Reservoir effect and the role of low current density regions on electromigration lifetimes in copper interconnects, JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 21 (9): 2241-2245 (2006)
 40. Gusak A.M., T.V. Zaporozhets, K.N. Tu, and U. Goesele. "Kinetic analysis of the instability of hollow nanoparticles." Philosophical Magazine 85 (2005): 4445-4464.
 41. Zaporozhets T.V., A.M. Gusak, K.N. Tu, and S.G. Mhaisalkar. "Three-dimensional Simulation of Electromigration — Induced Void Migration at Dielectric — Metallic Thin Film Interfaces." Journal of Applied Physics 98 (2005): 103508.
 42. Gusak, A.M., and G.V. Lutsenko. "Ripening with noise." Philosophical Magazine 85 (2005): 1323-1331.
 43. Wu, A.T., A.M. Gusak, K.N. Tu, and C.R. Kao. "Electromigration-induced grain rotation in anisotropic conducting beta tin." Applied Physics Letter 86 (2005): 241902.
 44. Pasichnyy, M.O., G. Schmitz, A.M. Gusak, and V. Vovk. "Application of the critical concentration gradient to the nucleation of the first product phase in Co/Al thin films." Physical Review B 72 (2005): 014118.
 45. Gusak, A.M., and F. Hodaj. "Nucleation in a Concentration Gradient." Chapter 10 in "Nucleation Theory and Applications", ed.J.Schmelzer, Wiley VCH (2005): 375-417.
 46. Vairagar, A.V., S.G. Mhaisalkar, M.A. Meyer, E. Zschech, A. Krishnamoorthy, K.N. Tu, and A.M. Gusak. "Direct evidence of electromigration failure mechanism in dual-damascene Cu interconnect tree structures." Applied Physics Letters 87, (2005): 081909.
 47. Zaporozhets T.V., I.V. Sobchenko, and A.M. Gusak. "3D-Simulation of Void Formation, Growth and Migration under Electromigration." Defect and Diffusion Forum 237-240 (2005): 1306-1311.
 48. Pasichny, M.O., and A.M. Gusak. "Modeling of Phase Competition and Diffusion Zone Morphology at Initial Stage of Reaction Diffusion." Defect and Diffusion Forum 237-240 (2005): 1193-1198.
 49. Sobchenko, I.V., A.M. Gusak, and K.N. Tu. "3D Monte Carlo Model of Deposition and Grain Growth in Thin Films." Defect and Diffusion Forum 237-240 (2005): 1281-1286.
 50. Gertzricken, D.S., V.F. Mazanko, T.V. Zaporozhets, and A.M. Gusak. "Phase Formation under Pulse Loading." Defect and Diffusion Forum 237-240 (2005): 715-720.
 51. Lutsenko, G.V., A.M. Gusak, and K.N. Tu. "Peculiarities of Precipitation of Intermediate Phase in Ternary Alloys." Defect and Diffusion Forum 237-240 (2005): 1234-1239.
 52. ЛяшенкоЮ.О., ГусакА.М., ШматкоО.А. Самоорганізаціякомірковогорозпадуіекстремальністьвиробництваентропії. Lyashenko, Yu.A., A.M. Gusak, and O.A. Shmatko. "Self-organization of the discontinuous precipitation reaction. Extremum of entropy production." // Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ), т.27 (2005), с. 873-894.
 53. Lyashenko, Yu.A., A.M. Gusak, and O.A. Shmatko. "Self-organization of the discontinuous precipitation reaction. Extremum of entropy production." Metallofizika i Noveishie Tekhnologii 27 (2005): 873-894.
 54. Гусак А.М., Луценко Г.В. Фактор "ближнього порядку" в коалесценції // Український фізичний журнал. 50 (2005), с.506-509. (Gusak, A.M., and G.V. Lutsenko. "The "short-range ordering" factor upon coalescence." Ukrainskii Fizicheskii Zhurnal 50 (2005): 506-509.)
 55. Гусак А.М., Запорожець Т.В., Пасічний М.О. Твердофазні реакції — нове розуміння старих проблем // Вісник Черкаського університету, вип. 79 (2005), c. 25 -50.
 56. Jong-ook Suh, Луценко Г.В., Гусак А.М., Tu K.N. Врахування впливу шуму при індукованій потоком коалесценції // Вісник Черкаського університету, вип. 79 (2005), c. 51 -57.
 57. Пасічний М.О., Гусак А.М. Кінетика латерального росту острівців проміжної фази на початковій стадії реакційної дифузії // Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ), т.27 (2005), с.1001-1016.
 58. Hodaj, F.,A.M. Gusak. "Suppression of intermediate phase nucleation in bi- nary couples with metastable solubility."Acta Materialia 52(2004):4305-4315.
 59. Vairagar, A.V., S.G. Mhaisalkar, A. Krishnamoorthy, K.N. Tu, A.M. Gusak, M.A. Meyer, and E. Zschech. "In situ observations of electromigration-induced void migration in dual-damascene Cu interconnect structures." Applied Physics Letters 85, (2004): 2502-2504.
 60. Shirinyan A.S., Gusak A.M. Phase diagrams of decomposing nanoalloys// Philosophical Magazine A, 2004, 84, #6, 579-593.
 61. Gusak, A.M., A.O. Bogatyrev, A.O. Kovalchuk, S.V. Kornienko, Gr.V. Lucenko, Yu.A. Lyashenko, A.S. Shirinyan, and T.V. Zaporoghets. "Nucleation and Growth in Nanosystems: Some New Concepts." Uspekhi Fiziki Metallov (Успехи физики металлов) 5 (2004): 433-502.
 62. Є.В.Татарчук, А.М.Гусак, В.С.Татарчук, А.О.Перекос. Дослідження кінетики гомогенізації потрійної порошкової суміші Co-Fe-Ni // Металлофизика и новейшие технологии, т.26, №1 (2004), с.69-
 63. Gusak, A.M., G.V. Lutsenko, and K.N. Tu. "Ripening under Large Volume Fractions — Alternative Approach" // ВісникЧеркаського університету, вип. 62 (2004), c. 131-142.
 64. Gusak A.M., Tu K.N. Theory of normal grain growth in normalized size space// Acta Materialia, 2003, v. 51, pp. 3895-3904.
 65. Tu K.N., Gusak A.M., Sobchenko I. Linear rate of grain growth in thin films during deposition// Physical Review B, 2003, v. 67, 245408-1-5.
 66. Tu K.N., Gusak A.M., Li M. Physics and materials challenges for lead-free solders// Journal of Applied Physics, 2003, v. 93, № 3, pp. 1335-1353 (Review).
 67. Lucenko Grig., Gusak A. A model of the growth of intermediate phase islands in multilayers// Microelectronic Engineering, 2003, v.70, N2-4, pp.529-532.
 68. Gusak, A.M., G.V. Lutsenko, and K.N. Tu. "Flux Induced Morphology Evolution — New Approaches." // Вісник ЧУ, вип. 53 (2003), с.44-81.
 69. Gusak A.M., Lutsenko G.V. Особливості преципітації проміжної фази в потрійних сплавах. Металлофизика и новейшие технологии, 2003, т.25, №3, 381-395
 70. Ширинян А.С., Гусак А.М. Влияние размера малых частиц на термодинамику зародышеобразования и распада //Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ), 2001, т.23, No.11, с.1555-1567.
 71. Ширинян А.С., Гусак А.М., Пасичный Н.А. Термодинамика и кинетика зародышеобразования в пересыщенных растворах со связями //Металлофизика и новейшие технологии, 2001, т.23, No.8, с.1091-1567.
 72. Богатырев А.О., Гусак А.М. Влияние напряжений на зародышеобразование промежуточной фазы при реакционной диффузии //Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ), 2000, т.18, с.897-901.
 73. Луценко Гр.В., Перекос А.О., Гусак А.М. Влияние дисперсности и оксидов на кинетику гомогенизации в системе порошок-пластина //Металлофизика и новейшие технологии , 2000, т.22, No.6, с.73-76.
 74. Луценко Гр.В., Гусак А.М. Модель начальной стадии образования слоя промежуточной фазы //Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ), 2000, т.22, No.4, с.62-66.
 75. Ширинян А.С., Гусак А.М // Український фізичний журнал, 1999, v.44, No.7, p.883-888.
 76. Гусак А.М., Луценко Гр.В. "Горячее перемешивание" при спекании порошковых систем // Порошковая металлургия, 1999, No.11-12, p.41-44.
 77. КолєноваТ.В., ГусакА.М. ДинамічнемоделюванняатомноїміграціївГЦК-кристалах // ВісникЧеркаськогоуніверситету, 1999, No9, p.81-97.
 78. Гусак А.М., Ширинян А.С. О возможности промежуточных метастабильных состояний при распаде сплава // Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ), 1998, т.20, No.6, с.40-45.
 79. Корниенко С.В., Гусак А.М. Выбор диффузионного пути в тройных системах // Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ), 1998, т.20, с.28-42.
 80. Запорожець Т.В., Гусак А.М. Дослідження поведінки точкових дефектів під дією ударної хвилі методом молекулярної динаміки // Український фізичний журнал, 1998, т.43, No.10, с.1282-1289.
 81. Гусак А.М., Ковальчук А.А. Компьютерное моделирование начальной стадии взаимной и реакционной диффузии методом Монте-Карло // Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ), 1997, т.19, No7, с.39-47.
 82. Ширинян А.С., Гусак А.М. Термодинамика зародышеобразования в поле градиента концентраций с учетом перераспределения компонентов // Український фізичний журнал, 1997, n.42, No.10, c.1276-1284.
 83. Гриценко В.Г., Гусак А.М. Моделювання задач електронної теорії // Фізика і астрономія в школі, 1997, No.4,с.12-14
 84. Гриценко В.Г., Гусак А.М. Метод Монте Карло в комп'ютерному експерименті в середній школі // Фізика і астрономія в школі, 1996, No.1,с.34-36.
 85. Гусак А.М., Бушин И.Н. Моделирование движения точечного дефекта во фронте ударной волны // Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ), 1996, т.18, No9, с.68-72.
 86. Король Я.Д., Гусак А.М., Устинов А.И. Условия образования неравновесных гетероструктур в сплавах кобальта с элементами замещения //Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ), 1995, v.17, No.2, p.43-51.
 87. Гусак А.М., Богатырев А.О. Начальные стадии реакционной диффузии: несколько новых результатов // Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ), 1994, т.16,No.9, с.28-38.
 88. Бушин И.Н., Гусак А.М., Зворыкин Л.О. Квазиодномерная модель плоской ударной волны в кристалле // Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ), 1994, т.16,No.9, с.28-38.
 89. Бушин И.Н., Герцрикен Д.С., Гусак А.М., Мазанко Л.О., Фальченко В.М. Описание массопереноса при многократном импульсном воздействии. // Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ), 1994, т.16, No.6, с.76-78.
 90. Корниенко С.В., Гусак А.М. Твердофазные реакции в порошковых смесях // Инженерно-физический журнал (АН Белоруссии), 1994, т.66, No.3,с.310-313.
 91. Gusak A.M., Lyashenko Yu.A. and Bogatyrev A.O. Nucleation at the interphase interface in the process of reactive diffusion. Solid-Solid Phase Transformation, Edited by W.C. Johnson, J.M.Howe, D.E. Laughlin, W.A. Soffa. TMS, USA, P.1171-1176 (1994) (USA)
 92. Gusak A.M. and Gurov K.P. Moving interphase interfaces as vacancy generators. Solid-Solid Phase Transformation, Edited by W.C. Johnson, J.M.Howe, D.E. Laughlin, W.A. Soffa. TMS, USA, P.1133-1138 (1994)
 93. Gusak A.M. A linear phase growth with non-equilibrium vacancies. Materials Science Forum, Vol 155-156, P.55 (1994)
 94. Gusak A.M., Yarmolenko M.V. A simple way of describing the diffusion phase growth in cylindrical and spherical samples. Journal of Applied Physics, Vol 73, 4881 (1993)
 95. ПивеньО.Б., ГусакА.М., Б.Т. Пивень. Модельфото-индуцированногоростасеребряныхчастиц // Українськийфізичнийжурнал , 1993, т.38, No.1, с.141-147.
 96. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. Модель диффузионного роста фаз в тройных системах //Физика и химия обработки матералов (АН СССР), 1993, No.5, с.140-145.
 97. Ярмоленко М.В., Гусак А.М., Гуров К.П. Модель роста промежуточной фазы в би- и поликристалле // Инженерно-физический журнал (АН Белоруссии), 1993, т.65,No.3,с.311-316.
 98. Gusak A.M., Nazarov A.V. On the description of solid state amorphizing reactions. Journal of Physics. Condensed Matter. Vol.4, 4753 (1992).
 99. Gusak A.M. and Gurov K.P. Peculiarities of Intermediate Phase Nucleation in the Process of Chemical Diffusion./ Solid State Phenomena, Vol. 23&24, 117 (1992) (Switzerland)
 100. БушинИ.Н., ГусакА.М., ЛариковЛ.Н. Омеханизмаханизотропиидиффузиифосфора // Металлофизика (НАНУ), 1992, т.14, No.7 .
 101. Гусак А.М., Мазанко В.Ф., Томашевский Н.А., Фальченко В.М. Фазообразование при импульсном нагружении // Металлофизика, 1992, т.14, No.3, с.33-36.
 102. Гусак А.М. Линейный рост фаз и неравновесные вакансии // Металлофизика (НАНУ), 1992, т.14,No.9, с.3-6.
 103. Пивень О.Б., Гусак А.М. О размерном фазовом переходе аморфного серебра в кристаллическое // Металлофизика, 1992,т.14, No.12, с.83-87.
 104. Ярмоленко М.В., Гусак А.М,, Котенев В. Особенности фазообразования при быстром нагреве // Физика и химия обработки материалов (АН СССР), 1991, N
 105. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. Новый численный способ расчета коэффициентов взаимной диффузии в тройных системах //Заводская лаборатория. (СССР), 1991, N4, с.48-49.
 106. Гусак А.М., Дубий О.В., Корниенко С.В. Зародышеобразование промежуточных фаз при взаимной диффузии // Український фізичний журнал, 1991,т.36, N2, с.286-291.
 107. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. О возможности образования двухфазных зон в тройных системах //Металлофизика (АН УССР), 1991, т.13,N
 108. Гусак А.М., Бушин И.Н. Простая модель массопереноса при импульсном нагружении // Металлофизика (АН УССР), 1991, т.13,N4, с.204-209.
 109. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. Особенности описания взаимной диффузии в двухфазной зоне // в сб. "Диффузионные процессы в металлах", Тульский политехнический институт, Тула, под ред. Мокрова А.П. и Щербединского Г.В., 1991, с.11-20.
 110. Гусак А.М. Особенности зародышеобразования в поле градиента концентраций бинарной системы // Український фізичний журнал, 1990, N5, с.725-729.
 111. Гусак А.М., Назаров А.В. К описанию твердофазных реакций диффузионной аморфизации //Металлофизика (АН УССР), 1990,т.12,N2,с.48-52.
 112. Богданов В.В., Гусак А.М., Парицкая Л.Н., Ярмоленко М.В. Особенности роста фаз в образцах цилиндрической формы // Металлофизика (АН УССР), 1990,т.12,N3, с.60-66.
 113. Гусак А.М. Феноменологическое описание диффузии в двухфазной зоне тройной системы //Журнал физической химии (АН СССР), 1990, т.64,N2, с.510-513.
 114. Гуров К.П., Гусак А.М. Об инкубационном периоде образования промежуточных фаз// Известия АН СССР.Металлы, 1990, N1, с.163-165.
 115. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. Особенности решений уравнений массопереноса в двухфазных зонах тройных систем //Инженерно-физический журнал (АН БССР), 1990,т.59, No.2, с.286-291.
 116. С. М. Волошко, А. М. Гусак, А. М. Шалаев Элементарная теория взаимной зернограничной диффузии в двухслойной тонкой пленке // Физика металлов и металловедениеб т.69 №3 (1990), c.73-80
 117. Гусак А.М., Ляшенко Ю.А. Интерметаллиды со "структурными" вакансиями: дефекты и диффузия // Физика металлов и металловедение (АН СССР), 1989,v.68,N3,c.481-485.
 118. Гусак А.М., Дубий О.В. Диффузионная конкуренция фаз в мелкозернистых системах // в сб. "Диффузионные процессы в металлах", Тульский политехнический институт, Тула, под ред. Мокрова А.П. и Щербединского Г.В., 1989, с.37-45.
 119. Гусак А.М., Богатырев А.О. Особенности эффекта Киркендалла в сплавах с малыми зернами // Порошковая металлургия (АН УССР), 1989, N1, p.10-13.
 120. Гусак А.М. Фазообразование на начальной стадии спекания порошковой смеси. // Порошковая металлургия (АН УССР), 1989, N3,c.39-42.
 121. Гусак А.М., Жусов В.В., Мокров А.П. Математическое моделирование начальной стадии гомогенизации при спекании порошковой смеси // Порошковая металлургия (АН УССР), 1989, N8, c.43-47.
 122. Ярмоленко М.В., Гуров К.П., Гусак А.М. Об эффекте "сглаживания" границы между подложкой и покрытием // Физика и химия обработки материалов (АН СССР),1989, N4, c.138-140.
 123. Гуров К.П., Гусак А.М.. О возможной интерпретации правила Бугакова //Известия АН СССР. Металлы, 1989, N4, с.202-203.
 124. Гуров К.П., Гусак А.М. О тонкой термодинамической структуре интерметаллидов // Металлофизика (АН УССР), 1988, т.10, N4, сс.116-117.
 125. Гуров К.П., Гусак А.М., Ярмоленко М.В. О постоянстве потока в слое интерметаллида, растущем при взаимной диффузии // Металлофизика (АН УССР), 1988,т.10,N5, СС.91-92.
 126. Гуров К.П., Гусак А.М. Простой способ прогнозирования диффузионных параметров сплава // Металлофизика (АН УССР), 1988,т.10, N6, сс.55-59.
 127. Гусак А.М., Гуров К.П. и др. К описанию взаимной диффузии и эффекта Киркендалла в сплавах с мелкозернистой структурой // Физика металлов и металловедение (АН СССР), 1988,т.66,N
 128. Гусак А.М., Жигунов А.М., Мокров А.П. и др. Описание диффузии в локально неоднородном сплаве // Физика металлов и металловедение, 1987,т.63,N3 .
 129. Гуров К.П., Гусак А.М. Кондратьев В.В. К теории диффузии по границам зерен в металлах с мелкозернистой структурой // Физика металлов и металловедение, 1986, т.62, N1, сс.35-42.
 130. Гуров К.П., Гусак А.М. Описание взаимной диффузии в сплавах с произвольной мощностью стоков вакансий // Физика металлов и металловедение, 1985,т.59,N6, сс.1062-1066.
 131. Гуров К.П., Гусак А.М. Межфазные границы как генераторы неравновесных вакансий при взаимной диффузии // В сб. "Исследования физики кинетических явлений" (Свердловск, АН СССР), 1984, сс.98-101.
 132. Ерохин Л.И., Гусак А.М., Мокров А.П. Определение термодинамических параметров тройных систем из данных по диффузному рассеянию рентгеновских лучей // в сб. "Диффузионные процессы в металлах", Тульский политехнический институт, Тула, под ред. Мокрова А.П. и Щербединского Г.В., 1983, с.3-11.
 133. Гусак А.М., Кажарская С.В., Мокров А.П. Кинетика гомогенизации неоднородных сплавов, полученных спеканием // в сб. "Диффузионные процессы в металлах", Тульский политехнический институт, Тула, под ред. Мокрова А.П. и Щербединского Г.В., 1982, с.3-10.
 134. Гусак А.М., Гуров К.П. Кинетика фазообразования в диффузионной зоне при взаимной диффузии. Общая теория. Физика металлов и металловедение (АН СССР), 1982,т.53,N5, сс.842-847 .
 135. Гусак А.М., Гуров К.П. Кинетика фазообразования в диффузионной зоне при взаимной диффузии. Общая теория. Физика металлов и металловедение (АН СССР), 1982,т.53,N5, сс.848-851.
 136. Гуров К.П., Гусак А.М. К описанию реакционной диффузии // Физика и химия обработки материалов (АН СССР), 1982, No.6, сс.109-114.
 137. Мокров А.П., Гусак А.М., Лежнева Л.С. Определение коэффициентов взаимной диффузии в 4-компонентной системе // Известия АН СССР. Металлы. 1981, N1, сс.224-232
 138. Гуров К.П., Гусак А.М. Взаимная диффузия во внешнем электрическом поле // Физика металлов и металловедение (АН СССР), 1981, т.52, N1, сс.603-611.
 139. Гуров К.П., Гусак А.М. К теории роста фаз в диффузионной зоне при взаимной диффузии в электрическом поле. Физика металлов и металловедение (АН СССР), 1981, т.52,N4, сс.767-773.
 140. Мокров А.П., Гусак А.М. Диффузия в многофазных бинарных системах // в сб. "Диффузионные процессы в металлах", Тульский политехнический институт, Тула, под ред. Мокрова А.П. и Щербединского Г.В., 1980, с.10-29.
 141. Гусак А.М., Захаров П.Н. Связь кинетических коэффициентов с флуктуациями состава в многокомпонентном сплаве // Журнал физической химии (АН СССР), 1979,т.53,N6, сс.1573-1576