014 Середня освіта (Математика)

 • Освітньо-науковий ступінь:  Доктор наук
 • Код і найменування спеціальності:  014 Середня освіта (Математика)
 • Освітня програма: 

  Середня освіта (Математика)

 • Шифр і галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка
 • Кваліфікація: 

  Доктор наук у галузі освіти

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  2 роки
 • Вартість навчання: 

  20000 грн./рік

 • Вимоги до рівня освіти вступників:  На базі наукового ступеня PhD (кандидата наук)
 • Конкурсний відбір:  пакет документів, рішення вченої ради університету
 • Загальний профіль програми:  докторанти займаються науковим дослідженням
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  успішний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді
 • Працевлаштування: 

  випускник може займати викладацькі посади у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах та наукові посади в науково-дослідних установах

 • Гарант освітньої програми: 

  д.п.н., професор Тарасенкова Ніна Анатоліївна

 • Кафедра: 

  Кафедра математики та методики навчання математики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2020 році