014 Середня освіта (Фізика)

 • Освітній ступінь:  Магістр
 • Код і найменування спеціальності:  014.08 Середня освіта (Фізика)
 • Освітня програма: 

  Фізика, інформатика

 • Шифр і галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка
 • Кваліфікація: 

  Магістр освіти (за предметною спеціалізацією «Фізика»). Вчитель фізики, астрономії та інформатики. Викладач фізики

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  1 рік 4 місяці
 • Кількість кредитів:  90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  на базі ОС Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст
 • Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: 

  Тест загальної навчальної компетентності ЄВІ - 0,2; тест з іноземної мови ЄВІ - 0,2; фаховий іспит - 0,6
  Для вступу в магістратуру на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть використовуватися тільки результати розгляду мотиваційних листів.

 • Загальний профіль програми:  магістри протягом циклу навчання вивчають професійно-орієнтовані дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича педагогічна практика, Виробнича викладацька практика, Науково-дослідницька практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  виконана освітня програма обсягом 90 кредитів, успішний захист магістерської випускної роботи, успішно складений Комплексний державний екзамен з дисциплін професійної та практичної підготовки
 • Кафедра: 

  Кафедра фізики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2023 році